New to Tee Intact? Register | Forgot Password
  
  
twitter  
Top banner
blog_category :

091 - ตีไกล ตอน 27 - ศึกษาข้อมูลระยะการตีไดร์ฟเวอร์ของโปรกอล์ฟอาชีพแล้วคิดดู091 - ตีไกล ตอน 27 - ศึกษาข้อมูลระยะการตีไดร์ฟเวอร์ของโปรกอล์ฟอาชีพแล้วคิดดู

 สถิติระยะการตีไดร์ฟเวอร์ของโปรกอล์ฟอาชีพที่ศึกษาโดย USGA เป็นข้อมูลที่น่าคิดทีเดียว

No Comment| Read More (View ) Share 

Posted By: Golf Lab  091 - ตีไกล ตอน 27 - ศึกษาข้อมูลระยะการตีไดร์ฟเวอร์ของโปรกอล์ฟอาชีพแล้วคิดดู EMAILblog_category: Mr.YeeDate: 2017-09-22

090 - ตีไกล ตอน 26 - เตือนใจให้กับคนที่อยากจะตีให้ไกลขึ้น090 - ตีไกล ตอน 26 - เตือนใจให้กับคนที่อยากจะตีให้ไกลขึ้น

อย่าลืมว่าการตีไกลขึ้นจะเป็นประโยชน์ก็ต่อเมื่อ ตีไกลแล้วได้เปรียบเท่านั้น

No Comment| Read More (View ) Share 

Posted By: Golf Lab  090 - ตีไกล ตอน 26 - เตือนใจให้กับคนที่อยากจะตีให้ไกลขึ้น EMAILblog_category: Mr.YeeDate: 2017-05-09

089 - ตีไกล ตอน 25 - ตัวเล็กก็ตีไกลได้ 089 - ตีไกล ตอน 25 - ตัวเล็กก็ตีไกลได้

รูปร่างไม่ได้ตัวชี้วัดความสามารถในการตีไกล มาดูกันว่านักกอล์ฟตัวเล็กที่ตีไกลในเอเชี่ยนทัวร์กัน

No Comment| Read More (View ) Share 

Posted By: Golf Lab  089 - ตีไกล ตอน 25 - ตัวเล็กก็ตีไกลได้  EMAILblog_category: Mr.YeeDate: 2017-05-01

088 - ตีไกล ตอน 24 - สัญญานเตือน Power Leak ในวงสวิง088 - ตีไกล ตอน 24 - สัญญานเตือน Power Leak ในวงสวิง

พลังที่สูญเสียไปในวงสวิงเกิดขึ้นกับนักกอล์ฟทุกคน เพียงแค่เรารู้ตัวหรือเปล่าเท่านั้น

No Comment| Read More (View ) Share 

Posted By: Golf Lab  088 - ตีไกล ตอน 24 - สัญญานเตือน Power Leak ในวงสวิง EMAILblog_category: Mr.YeeDate: 2017-04-29

087 - ตีไกล ตอน 23 - ทำลูกกอล์ฟที่หยุดนิ่ง ให้เคลื่อนไป ด้วยสวิงที่เลื่อนไหล จนหยุดนิ่งที่ท่าจบ087 - ตีไกล ตอน 23 - ทำลูกกอล์ฟที่หยุดนิ่ง ให้เคลื่อนไป ด้วยสวิงที่เลื่อนไหล จนหยุดนิ่งที่ท่าจบ

แนวคิดง่ายๆที่จะทำให้ผลงานที่เกิดจากการสวิงได้อย่างสม่ำเสมอ

No Comment| Read More (View ) Share 

Posted By: Golf Lab  087 - ตีไกล ตอน 23 - ทำลูกกอล์ฟที่หยุดนิ่ง ให้เคลื่อนไป ด้วยสวิงที่เลื่อนไหล จนหยุดนิ่งที่ท่าจบ EMAILblog_category: Mr.YeeDate: 2017-04-25

086 - ตีไกล ตอน 22 - แค่ฝึกจิตให้สวิงเหมือนเดิม086 - ตีไกล ตอน 22 - แค่ฝึกจิตให้สวิงเหมือนเดิม

เทคนิคการปรับวงสวิง เพียงแค่ปรับจิตใจให้เหมาะสมเท่านั้น

No Comment| Read More (View ) Share 

Posted By: Golf Lab  086 - ตีไกล ตอน 22 - แค่ฝึกจิตให้สวิงเหมือนเดิม EMAILblog_category: Mr.YeeDate: 2017-04-09

085- ตีไกล ตอน 21 - ตีไกลโดยไม่ต้องพยายามตีให้ไกล085- ตีไกล ตอน 21 - ตีไกลโดยไม่ต้องพยายามตีให้ไกล

จะดีแค่ไหนถ้าตีไกลได้โดยไม่ต้องพยายามตีให้มันไกล

No Comment| Read More (View ) Share 

Posted By: Golf Lab  085- ตีไกล ตอน 21 - ตีไกลโดยไม่ต้องพยายามตีให้ไกล EMAILblog_category: Mr.YeeDate: 2017-03-15

084 - ตีไกล ตอน 20 - พยายามทำตามคำแนะนำจนเวอร์เกินไป084 - ตีไกล ตอน 20 - พยายามทำตามคำแนะนำจนเวอร์เกินไป

การทำอะไรที่เกินพอดีมันก็ทำให้เกิดปัญหาในวงสวิงได้ 

No Comment| Read More (View ) Share 

Posted By: Golf Lab  084 - ตีไกล ตอน 20 - พยายามทำตามคำแนะนำจนเวอร์เกินไป EMAILblog_category: Mr.YeeDate: 2017-03-10

083 - ตีไกล ตอน 19 - Rhythm ธรรมชาติ083 - ตีไกล ตอน 19 - Rhythm ธรรมชาติ

จังหวะการสวิงที่เป็นธรรมชาติจะทำให้ตีกอล์ฟได้อย่างสม่ำเสมอ และมีวงสวิงที่เป็นธรรมชาติ

No Comment| Read More (View ) Share 

Posted By: Golf Lab  083 - ตีไกล ตอน 19 - Rhythm ธรรมชาติ EMAILblog_category: Mr.YeeDate: 2017-03-10

082- ตีไกล ตอน 18 - ฝึกซ้อมด้วยไม้กอล์ฟที่หนักขึ้น082- ตีไกล ตอน 18 - ฝึกซ้อมด้วยไม้กอล์ฟที่หนักขึ้น

ถ้าเราซ้อมและตีด้วยไม้กอล์ฟที่มีน้ำหนักมากกว่าปกติ กล้ามเนื้อที่เราใช้สวิงจะแข็งแรงขึ้น

No Comment| Read More (View ) Share 

Posted By: Golf Lab  082- ตีไกล ตอน 18 - ฝึกซ้อมด้วยไม้กอล์ฟที่หนักขึ้น EMAILblog_category: Mr.YeeDate: 2017-03-09

081- ตีไกล ตอน 17 - สร้างความเร็วหัวไม้แบบแชมป์โลกตีไกล081- ตีไกล ตอน 17 - สร้างความเร็วหัวไม้แบบแชมป์โลกตีไกล

มาดูเทคนิคการตีไกลจากแชมป์โลกตีไกลกัน

No Comment| Read More (View ) Share 

Posted By: Golf Lab  081- ตีไกล ตอน 17 - สร้างความเร็วหัวไม้แบบแชมป์โลกตีไกล EMAILblog_category: Mr.YeeDate: 2017-03-09

080 - ตีไกล ตอน 16 - ตีไกลด้วยเทคนิคการเขวี้ยงไม้กอล์ฟ080 - ตีไกล ตอน 16 - ตีไกลด้วยเทคนิคการเขวี้ยงไม้กอล์ฟ

เทคนิคการตีไกลโดย Mike Austin

No Comment| Read More (View ) Share 

Posted By: Golf Lab  080 - ตีไกล ตอน 16 - ตีไกลด้วยเทคนิคการเขวี้ยงไม้กอล์ฟ EMAILblog_category: Mr.YeeDate: 2017-03-09

079 - ตีไกล ตอน 15 - อยากมี delay hit จริงไหม079 - ตีไกล ตอน 15 - อยากมี delay hit จริงไหม

การแก้ไขวงสวิงที่ค่อนข้างมาก ใช้เวลานานกว่าที่จะสามารถเปลี่ยนวงได้สำเร็จ ต้องอดทนเท่านั้นถึงจะทำได้สำเร็จ

No Comment| Read More (View ) Share 

Posted By: Golf Lab  079 - ตีไกล ตอน 15 - อยากมี delay hit จริงไหม EMAILblog_category: Mr.YeeDate: 2017-03-09

078 - ตีไกล ตอน 14 - อย่าพยายามสร้าง delay hit078 - ตีไกล ตอน 14 - อย่าพยายามสร้าง delay hit

Delay Hit เป็นผลจากการไม่พยายาม ถ้าคุณต้องพยายามอยู่ แสดงว่ากำลังมาผิดทาง

No Comment| Read More (View ) Share 

Posted By: Golf Lab  078 - ตีไกล ตอน 14 - อย่าพยายามสร้าง delay hit EMAILblog_category: Mr.YeeDate: 2017-02-28

077 - ตีไกล ตอน 13 - Connection เริ่มจากท่ายืน Setup077 - ตีไกล ตอน 13 - Connection เริ่มจากท่ายืน Setup

 Connection เป็นสิ่งสำคัญ ปราศจากมันวงสวิงไม่มีทางสมบูรณ์

No Comment| Read More (View ) Share 

Posted By: Golf Lab  077 - ตีไกล ตอน 13 - Connection เริ่มจากท่ายืน Setup EMAILblog_category: Mr.YeeDate: 2017-02-06

076 - ตีไกล ตอน 12 ทำไมถึงควรจับกริปสตรอง076 - ตีไกล ตอน 12 ทำไมถึงควรจับกริปสตรอง

การจับกริปสตรองเป็นผลทำให้ตีไกลขึ้นในบางคน แต่ไม่ใช่ทุกคน ก่อนจะตัดสินใจจับกริปให้สตรองขึ้น คิดให้ดีเสียก่อน

No Comment| Read More (View ) Share 

Posted By: Golf Lab  076 - ตีไกล ตอน 12 ทำไมถึงควรจับกริปสตรอง EMAILblog_category: Mr.YeeDate: 2017-02-06

075 - ตีไกล ตอนที่ 11 - ทำตามนี้สักหนึ่งเดือน ... รู้เรื่อง075 - ตีไกล ตอนที่ 11 - ทำตามนี้สักหนึ่งเดือน ... รู้เรื่อง

ถ้าไม่เชื่อ ขอให้ลองดูสักเดือนนึง

No Comment| Read More (View ) Share 

Posted By: Golf Lab  075 - ตีไกล ตอนที่ 11 - ทำตามนี้สักหนึ่งเดือน ... รู้เรื่อง EMAILblog_category: Mr.YeeDate: 2017-02-04

074 - ตีไกล ตอน 10 - กฏการทำงานของกล้ามเนื้อ074 - ตีไกล ตอน 10 - กฏการทำงานของกล้ามเนื้อ

การทำงานของกล้ามเนื้อมีความสลับซับซ้อนที่บางทีก็ควรเรียนรู้ไว้บ้าง

No Comment| Read More (View ) Share 

Posted By: Golf Lab  074 - ตีไกล ตอน 10 - กฏการทำงานของกล้ามเนื้อ EMAILblog_category: Mr.YeeDate: 2017-02-04

073 - ตีไกล ตอน 9 - Slide Gate in Action073 - ตีไกล ตอน 9 - Slide Gate in Action

มาดูการสวิงประตูรั้วบ้านกัน

No Comment| Read More (View ) Share 

Posted By: Golf Lab  073 - ตีไกล ตอน 9 - Slide Gate in Action EMAILblog_category: Mr.YeeDate: 2017-02-02

072 - ตีไกล ตอน 8 - หาวิธีตีไกลด้วยตัวเอง072 - ตีไกล ตอน 8 - หาวิธีตีไกลด้วยตัวเอง

เราเรียนรู้การสวิงของตัวเองได้จากเปิดปิดประตูรั้วนี่เอง

No Comment| Read More (View ) Share 

Posted By: Golf Lab  072 - ตีไกล ตอน 8 - หาวิธีตีไกลด้วยตัวเอง EMAILblog_category: Mr.YeeDate: 2017-02-02

071 - ตีไกล ตอน 7 - เข้าปะทะลูกด้วยความเร่ง071 - ตีไกล ตอน 7 - เข้าปะทะลูกด้วยความเร่ง

การ downswing เข้าปะทะลูกเป็นเรื่องของการออกแรง สิ่งที่เราเห็นคนอื่นทำ เราไม่มีทางรู้เลยว่าเขาอย่างไร

No Comment| Read More (View ) Share 

Posted By: Golf Lab  071 - ตีไกล ตอน 7 - เข้าปะทะลูกด้วยความเร่ง EMAILblog_category: Mr.YeeDate: 2017-02-02

070 - ตีไกล ตอน 6 - ใช้ลูกกอล์ฟตีไกล070 - ตีไกล ตอน 6 - ใช้ลูกกอล์ฟตีไกล

อย่าละเลยการเลือกใช้ลูกกอล์ฟให้เหมาะสม แค่ลูกกอล์ฟอย่างเดียวก็ทำให้ตีไกลขึ้นได้แล้ว

No Comment| Read More (View ) Share 

Posted By: Golf Lab  070 - ตีไกล ตอน 6 - ใช้ลูกกอล์ฟตีไกล EMAILblog_category: Mr.YeeDate: 2017-02-02

069 - ตีไกล ตอน 5 - ใช้กริปไม้กอล์ฟที่อยู่ในสภาพที่ดีเท่านั้น069 - ตีไกล ตอน 5 - ใช้กริปไม้กอล์ฟที่อยู่ในสภาพที่ดีเท่านั้น

กริปไม้กอล์ฟเป็นอีกสิ่งที่นักกอล์ฟไม่ให้ความสำคัญ ทั้งที่มันสำคัญมากๆ

No Comment| Read More (View ) Share 

Posted By: Golf Lab  069 - ตีไกล ตอน 5 - ใช้กริปไม้กอล์ฟที่อยู่ในสภาพที่ดีเท่านั้น EMAILblog_category: Mr.YeeDate: 2017-02-02

066 - ตีไกล ตอน 2 - ตีให้เข้า Sweet Spot066 - ตีไกล ตอน 2 - ตีให้เข้า Sweet Spot

ตีไห้ไกล ไม่มีอะไรสำคัญไปกว่า การตีให้โดน Sweet Spot

No Comment| Read More (View ) Share 

Posted By: Golf Lab  066 - ตีไกล ตอน 2 - ตีให้เข้า Sweet Spot EMAILblog_category: Mr.YeeDate: 2017-01-28

068 - ตีไกล ตอน 4 - จับกริปให้เบากว่าที่คิด068 - ตีไกล ตอน 4 - จับกริปให้เบากว่าที่คิด

 จับกริปให้เบา จับกริปให้เบา จับกริปให้เบา ... จับกริปให้เบา

No Comment| Read More (View ) Share 

Posted By: Golf Lab  068 - ตีไกล ตอน 4 - จับกริปให้เบากว่าที่คิด EMAILblog_category: Mr.YeeDate: 2017-01-28

067 - ตีไกล ตอน 3 - กำลังฝ่ามือพิชิตมาร067 - ตีไกล ตอน 3 - กำลังฝ่ามือพิชิตมาร

หนึ่งในแหล่งพลังของการตีไกลอยู่ในฝ่ามือของเรานี่เอง

No Comment| Read More (View ) Share 

Posted By: Golf Lab  067 - ตีไกล ตอน 3 - กำลังฝ่ามือพิชิตมาร EMAILblog_category: Mr.YeeDate: 2017-01-28

065 - ตีไกล ตอน 1 - ตรวจสอบก่อนที่จะคิดเพิ่มระยะไดร์ฟเวอร์065 - ตีไกล ตอน 1 - ตรวจสอบก่อนที่จะคิดเพิ่มระยะไดร์ฟเวอร์

เคยเช็คกันไหมว่าตีหัวไม้แล้วลูกกอล์ฟปะทะโดนตรงไหนของหน้าไม้

No Comment| Read More (View ) Share 

Posted By: Golf Lab  065 - ตีไกล ตอน 1 - ตรวจสอบก่อนที่จะคิดเพิ่มระยะไดร์ฟเวอร์ EMAILblog_category: Mr.YeeDate: 2017-01-28

064 - ตีไกลให้ได้เปรียบ064 - ตีไกลให้ได้เปรียบ

นักกอล์ฟทุกคนอยากตีไกลกันทั้งนั้น แต่การตีไกลใจะไม่เกิดประโยชน์เลย ถ้าตีไกลแล้วไม่ได้เปรียบ

No Comment| Read More (View ) Share 

Posted By: Golf Lab  064 - ตีไกลให้ได้เปรียบ EMAILblog_category: Mr.YeeDate: 2017-01-28

063 - สรุปการเล่นกอล์ฟให้สนุกในระดับ 42+/- ได้อย่างสม่ำเสมอ063 - สรุปการเล่นกอล์ฟให้สนุกในระดับ 42+/- ได้อย่างสม่ำเสมอ

ผ่านมา 62 บทความ สรุปย่อแนวคิดหลักในการเล่นกอล์ฟให้สนุกอย่างสม่ำเสมอในระดับ 42+/- ได้ง่ายๆดังนี้

No Comment| Read More (View ) Share 

Posted By: Golf Lab  063 - สรุปการเล่นกอล์ฟให้สนุกในระดับ 42+/- ได้อย่างสม่ำเสมอ EMAILblog_category: Mr.YeeDate: 2017-01-28

062 - Routine + Attitude062 - Routine + Attitude

ทัศนคติที่ดี คิดบวก Attitude

No Comment| Read More (View ) Share 

Posted By: Golf Lab  062 - Routine + Attitude EMAILblog_category: Mr.YeeDate: 2017-01-28

061 - ควบคุมอารมณ์เดือดด้วยท่าเดิน061 - ควบคุมอารมณ์เดือดด้วยท่าเดิน

ท่าทางการเดินคือ การแสดงออกทางจิตวิทยาที่บ่งบอกถึงระดับอารมณ์ ซึ่งเราควบคุมท่าเดินเพื่อควบคุมอารมณ์ได้

No Comment| Read More (View ) Share 

Posted By: Golf Lab  061 - ควบคุมอารมณ์เดือดด้วยท่าเดิน EMAILblog_category: Mr.YeeDate: 2017-01-28

060 - หยุด ... หลุมเท เหตุการณ์ที่ 9 ... น้ำหนักการพัตต์สำคัญกว่าทิศทาง060 - หยุด ... หลุมเท เหตุการณ์ที่ 9 ... น้ำหนักการพัตต์สำคัญกว่าทิศทาง

น้ำหนักการพัตต์สำคัญกว่าทิศทางเสมอ 

No Comment| Read More (View ) Share 

Posted By: Golf Lab  060 - หยุด ... หลุมเท เหตุการณ์ที่ 9 ... น้ำหนักการพัตต์สำคัญกว่าทิศทาง EMAILblog_category: Mr.YeeDate: 2017-01-28

059 - ทำใจให้ได้กับความผิดพลาด059 - ทำใจให้ได้กับความผิดพลาด

ส่วนที่ยากที่สุดของเกมส์กอล์ฟคือ การรักษาสภาวะจิตใจให้มั่นคง ต่อเนื่อง ยาวนานไปโดยตลอดการแข่งขัน

No Comment| Read More (View ) Share 

Posted By: Golf Lab  059 - ทำใจให้ได้กับความผิดพลาด EMAILblog_category: Mr.YeeDate: 2017-01-28

058 - หยุด ... หลุมเท เหตุการณ์ที่ 8 ... อย่าฝืนเล่น Unplayable Ball058 - หยุด ... หลุมเท เหตุการณ์ที่ 8 ... อย่าฝืนเล่น Unplayable Ball

ถ้ามันเล่นไม่ได้ก็อย่าฝืนเล่นจนเสียหายเกินเยียวยา

No Comment| Read More (View ) Share 

Posted By: Golf Lab  058 - หยุด ... หลุมเท เหตุการณ์ที่ 8 ... อย่าฝืนเล่น Unplayable Ball EMAILblog_category: Mr.YeeDate: 2017-01-18

057 - หยุด ... หลุมเท เหตุการณ์ที่ 7 ... หลุมพาร์ 3 และอุปสรรคน้ำ057 - หยุด ... หลุมเท เหตุการณ์ที่ 7 ... หลุมพาร์ 3 และอุปสรรคน้ำ

 หลุมพาร์ 3 ที่มีอุปสรรคน้ำเข้ามาอยู่ในช็อต โอกาสที่จะเกิดหลุมเทสำหรับนักกอล์ฟสมัครเล่นที่ใจไม่แข็งพอ วางแผนให้ดี

No Comment| Read More (View ) Share 

Posted By: Golf Lab  057 - หยุด ... หลุมเท เหตุการณ์ที่ 7 ... หลุมพาร์ 3 และอุปสรรคน้ำ EMAILblog_category: Mr.YeeDate: 2017-01-18

056 - หยุด ... หลุมเท เหตุการณ์ที่ 6 ... หลีกเลี่ยงตีตกทราย056 - หยุด ... หลุมเท เหตุการณ์ที่ 6 ... หลีกเลี่ยงตีตกทราย

การตีตกทราย เป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้น แต่ถ้าวางแผนได้ เลี่ยงการตกทรายได้เป็นดีที่สุด

No Comment| Read More (View ) Share 

Posted By: Golf Lab  056 - หยุด ... หลุมเท เหตุการณ์ที่ 6 ... หลีกเลี่ยงตีตกทราย EMAILblog_category: Mr.YeeDate: 2017-01-18

055 - เรื่องของกอล์ฟเด็กที่ผู้ใหญ่ควรรู้055 - เรื่องของกอล์ฟเด็กที่ผู้ใหญ่ควรรู้

บทความวันเด็ก เป็นเรื่องของกอล์ฟเยาวชนของชาติ

No Comment| Read More (View ) Share 

Posted By: Golf Lab  055 - เรื่องของกอล์ฟเด็กที่ผู้ใหญ่ควรรู้ EMAILblog_category: Mr.YeeDate: 2017-01-18

 054 - หยุด ... หลุมเท เหตุการณ์ที่ 5 ... อารมณ์ล้วน 054 - หยุด ... หลุมเท เหตุการณ์ที่ 5 ... อารมณ์ล้วน

ทำผิดพลาดแล้วเกิดอารมณ์ เป็นเรื่องปกติในเกมส์กอล์ฟ แต่ถ้าควบคุมไม่ได้ ผลที่ตามมาอาจรุนแรงกว่าที่คิด

No Comment| Read More (View ) Share 

Posted By: Golf Lab   054 - หยุด ... หลุมเท เหตุการณ์ที่ 5 ... อารมณ์ล้วน EMAILblog_category: Mr.YeeDate: 2017-01-18

053 - หยุด ... หลุมเท เหตุการณ์ที่ 4 ... สติแตก053 - หยุด ... หลุมเท เหตุการณ์ที่ 4 ... สติแตก

คุณเคยเกิดหลุมเทมากสุดด้วยสกอร์เท่าไหร่ รู้ไหมว่าสถิติใน PGA Tour อยู่ที่เท่าไหร่

No Comment| Read More (View ) Share 

Posted By: Golf Lab  053 - หยุด ... หลุมเท เหตุการณ์ที่ 4 ... สติแตก EMAILblog_category: Mr.YeeDate: 2017-01-13

052 - หยุด ... หลุมเท เหตุการณ์ที่ 3 ... เจ๊งเพราะเล่นเกินฝีมือ052 - หยุด ... หลุมเท เหตุการณ์ที่ 3 ... เจ๊งเพราะเล่นเกินฝีมือ

ลูกที่ไม่เคยซ้อม ลูกที่ไม่เคยตี ลูกที่ไม่มีทักษะ ลูกที่ไม่มั่นใจ ... อย่าเอามาใช้ในสนามกอล์ฟ

No Comment| Read More (View ) Share 

Posted By: Golf Lab  052 - หยุด ... หลุมเท เหตุการณ์ที่ 3 ... เจ๊งเพราะเล่นเกินฝีมือ EMAILblog_category: Mr.YeeDate: 2017-01-13

051 - หยุด ... หลุมเท เหตุการณ์ที่ 2 ... เจ๊งเพราะอีโก้051 - หยุด ... หลุมเท เหตุการณ์ที่ 2 ... เจ๊งเพราะอีโก้

"อีโก้" มันไม่ใช่คน มันไม่ใช่กระเทยที่ชื่อโก้ แต่มันแอบอยู่ลึกๆในจิตใต้สำนึกของพวก

No Comment| Read More (View ) Share 

Posted By: Golf Lab  051 - หยุด ... หลุมเท เหตุการณ์ที่ 2 ... เจ๊งเพราะอีโก้ EMAILblog_category: Mr.YeeDate: 2017-01-11

050 - หยุด ... หลุมเท เหตุการณ์ที่ 1050 - หยุด ... หลุมเท เหตุการณ์ที่ 1

"ทีออฟออก OB แล้วต้องทีออฟช็อตที่สามบนที" คุณรู้สึกอย่างไร

No Comment| Read More (View ) Share 

Posted By: Golf Lab  050 - หยุด ... หลุมเท เหตุการณ์ที่ 1 EMAILblog_category: Mr.YeeDate: 2017-01-11

049 - หลุมเท049 - หลุมเท

สกอร์ตั้งแต่ triple  bogies หรือแย่กว่า ซึ่งเป็นสกอร์จากความผิดพลาดที่ผิดปกติ สร้างความเซ็งและปวดร้าวเป็นอย่างยิ่ง

No Comment| Read More (View ) Share 

Posted By: Golf Lab  049 - หลุมเท EMAILblog_category: Mr.YeeDate: 2017-01-11

048 - Improvise Short Game048 - Improvise Short Game

ลูกสั้นคือศิลปะแขนงหนึ่งในเกมส์กอล์ฟ ถ้าคุณเข้าใจองค์ประกอบสำคัญในการทำให้ช็อตที่กำลังจะตีได้ผลงานเป็นไปตามที่จินตนาการไว้ ไม่ว่าคุณอยู่ในสถานการณ์ไหนก็สามารถเอาตัวรอดได้อย่างน่าแปลกใจ

No Comment| Read More (View ) Share 

Posted By: Golf Lab  048 - Improvise Short Game EMAILblog_category: Mr.YeeDate: 2017-01-11

047 - จะเล่นลูกสั้นรอบกรีนให้มันยากไปทำไม047 - จะเล่นลูกสั้นรอบกรีนให้มันยากไปทำไม

เมื่อเราตีลูกไปตกอยู่บนหญ้าสั้นรอบๆกรีน แนวคิดในการเล่นลูกสั้นในสถานการณ์เช่นนี้ ควรเลือกวิธีการเล่นที่ง่ายและมีโอกาสผิดพลาดน้อยที่สุดก่อนเสมอ

No Comment| Read More (View ) Share 

Posted By: Golf Lab  047 - จะเล่นลูกสั้นรอบกรีนให้มันยากไปทำไม EMAILblog_category: Mr.YeeDate: 2017-01-11

046 - ระเบิดทรายไม่ให้ขายหน้า046 - ระเบิดทรายไม่ให้ขายหน้า

Bunker คืออุปสรรคทรายที่ผู้ออกแบบสนามตั้งใจสร้างขึ้นมาลงโทษการตีที่ผิดพลาด และทำให้เกมส์มีสีสัน น่าตื่นเต้นมากขึ้น แต่ Bunker Shot เป็นการแก้ไขด้วยลูกสั้นที่นักกอล์ฟสมัครเล่นเสียช็อตมากที่สุดช็อตหนึ่ง 

No Comment| Read More (View ) Share 

Posted By: Golf Lab  046 - ระเบิดทรายไม่ให้ขายหน้า EMAILblog_category: Mr.YeeDate: 2017-01-11

045 - เทคนิคการพิทช์ระยะต่างๆด้วยเว็ดจ์อันเดียว045 - เทคนิคการพิทช์ระยะต่างๆด้วยเว็ดจ์อันเดียว

แนะนำเทคนิคการพิทช์ (Pitch) ระยะต่างๆ โดยไม่ต้องใช้เว็ดจ์หลายอันให้ปวดหัว

No Comment| Read More (View ) Share 

Posted By: Golf Lab  045 - เทคนิคการพิทช์ระยะต่างๆด้วยเว็ดจ์อันเดียว EMAILblog_category: Mr.YeeDate: 2017-01-11

044 - เลือกเว็ดจ์อันเดียวเพื่อเล่นลูกสั้นทุกสถานการณ์อย่างไร044 - เลือกเว็ดจ์อันเดียวเพื่อเล่นลูกสั้นทุกสถานการณ์อย่างไร

เจาะลึกเรื่องทางเทคนิคของเว็ดจ์ เพื่อเอาความรู้ไปใช้เลือกเว็ดจ์และใช้งานเว็ดจ์ให้ตรงตามวัตถุประสงค์มากที่สุด

No Comment| Read More (View ) Share 

Posted By: Golf Lab  044 - เลือกเว็ดจ์อันเดียวเพื่อเล่นลูกสั้นทุกสถานการณ์อย่างไร EMAILblog_category: Mr.YeeDate: 2017-01-11

043 - เล่นลูกสั้นด้วยเว็ดจ์อันเดียว043 - เล่นลูกสั้นด้วยเว็ดจ์อันเดียว

แนวคิดในการเล่นสั้นด้วยการใช้เว็ดจ์เพียงอันเดียวในทุกสถานการณ์ เป็นอีกแนวคิดที่เหมาะกับนักกอล์ฟสมัครเล่น

No Comment| Read More (View ) Share 

Posted By: Golf Lab  043 - เล่นลูกสั้นด้วยเว็ดจ์อันเดียว EMAILblog_category: Mr.YeeDate: 2017-01-11

042 - ชื่นชอบ ... หมกมุ่น ... หลงไหล ... คลั่งไคล้042 - ชื่นชอบ ... หมกมุ่น ... หลงไหล ... คลั่งไคล้

ขอเริ่มปีใหม่ 2560 ด้วยแรงบันดาลใจเช่นนี้

No Comment| Read More (View ) Share 

Posted By: Golf Lab  042 - ชื่นชอบ ... หมกมุ่น ... หลงไหล ... คลั่งไคล้ EMAILblog_category: Mr.YeeDate: 2017-01-11

041 - ควบคุมน้ำหนักการพัตต์041 - ควบคุมน้ำหนักการพัตต์

ถ้าเป็นเรื่องของการพัตต์ น้ำหนักมีความสำคัญกว่าทิศทางในทุกกรณี จึงต้องให้ความสำคัญกับน้ำหนักในการพัตต์ให้มาก

No Comment| Read More (View ) Share 

Posted By: Golf Lab  041 - ควบคุมน้ำหนักการพัตต์ EMAILblog_category: Mr.YeeDate: 2017-01-11

040 - เรียนรู้การอ่านกรีน040 - เรียนรู้การอ่านกรีน

การอ่านกรีนเป็นทักษะอีกเรื่องที่ต้องอาศัยประสบการณ์จากการลองผิดลองถูกเท่านั้น ไม่มีทางลัด

No Comment| Read More (View ) Share 

Posted By: Golf Lab  040 - เรียนรู้การอ่านกรีน EMAILblog_category: Mr.YeeDate: 2016-12-31

039 - อยากรู้ความจริงไหม ว่าทำไมถึงพัตต์ตกไลน์ 039 - อยากรู้ความจริงไหม ว่าทำไมถึงพัตต์ตกไลน์

การพัตต์ตกไลน์เป็นเรื่องที่เป็นธรรมชาติที่เคียงคู่นักกอล์ฟสมัครเล่นมานานแสนนาน ซึ่งนักกอล์ฟเองก็ไม่รู้ว่าต้นเหตุจริงๆมันคืออะไร 

No Comment| Read More (View ) Share 

Posted By: Golf Lab  039 - อยากรู้ความจริงไหม ว่าทำไมถึงพัตต์ตกไลน์  EMAILblog_category: Mr.YeeDate: 2016-12-30

038 - คำแนะนำเรื่องการพัตต์ ที่พาไปได้ไกลที่สุด038 - คำแนะนำเรื่องการพัตต์ ที่พาไปได้ไกลที่สุด

ถ้าเรื่องของการพัตต์ ทำให้เราเรียนรู้สิ่งที่ยิ่งใหญ่ในภายภาคหน้าได้ ก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่ง

No Comment| Read More (View ) Share 

Posted By: Golf Lab  038 - คำแนะนำเรื่องการพัตต์ ที่พาไปได้ไกลที่สุด EMAILblog_category: Mr.YeeDate: 2016-12-30

037 - ว่าด้วยเรื่องพัตเตอร์และเนื้อคู่037 - ว่าด้วยเรื่องพัตเตอร์และเนื้อคู่

เนื้อหาใจความสำคัญเรื่องทางเทคนิคของพัตเติอร์ ที่เอาความรู้นี้ไปช่วยหาพัตเตอร์คู่ใจที่รอคอยมานานได้เป็นอย่างดี

No Comment| Read More (View ) Share 

Posted By: Golf Lab  037 - ว่าด้วยเรื่องพัตเตอร์และเนื้อคู่ EMAILblog_category: Mr.YeeDate: 2016-12-30

036 - เคยซ้อมพัตต์แบบนี้ไหม036 - เคยซ้อมพัตต์แบบนี้ไหม

การซ้อมพัตต์ที่เหมาะสม จะทำให้ฝีมือการพัตต์พัฒนาได้อย่างรวดเร็ว 

No Comment| Read More (View ) Share 

Posted By: Golf Lab  036 - เคยซ้อมพัตต์แบบนี้ไหม EMAILblog_category: Mr.YeeDate: 2016-12-30

034 - ออกรอบครั้งที่ 4 ของปีด้วยแนวคิด 42+/-034 - ออกรอบครั้งที่ 4 ของปีด้วยแนวคิด 42+/-

การออกรอบครั้งที่ 4 ของปี 2016 ต้องเอามาทำให้เกิดประโยชน์กันสักนิดนึง

No Comment| Read More (View ) Share 

Posted By: Golf Lab  034 - ออกรอบครั้งที่ 4 ของปีด้วยแนวคิด 42+/- EMAILblog_category: Mr.YeeDate: 2016-12-30

033 - จะได้เลิกอ้างเหตุผลที่ไม่ซ้อมพัตต์อีกต่อไป033 - จะได้เลิกอ้างเหตุผลที่ไม่ซ้อมพัตต์อีกต่อไป

สร้างบรรยากาศและทำให้การซ้อมพัตต์มีความตื่นเต้นท้าทาย จะทำให้เราซ้อมพัตต์มากขึ้น

No Comment| Read More (View ) Share 

Posted By: Golf Lab  033 - จะได้เลิกอ้างเหตุผลที่ไม่ซ้อมพัตต์อีกต่อไป EMAILblog_category: Mr.YeeDate: 2016-12-30

032 - ก่อนคิดจะเริ่มซ้อมพัตต์032 - ก่อนคิดจะเริ่มซ้อมพัตต์

ปัญหาเส้นผมบังภูเขา ก็เกิดขึ้นในการซ้อมพัตต์ได้เช่นกัน ศึกษาให้ดีเสียก่อน

No Comment| Read More (View ) Share 

Posted By: Golf Lab  032 - ก่อนคิดจะเริ่มซ้อมพัตต์ EMAILblog_category: Mr.YeeDate: 2016-12-30

031 - สามสิ่งสำคัญกับเรื่องบนเตียง เอ๊ย! ... บนกรีน031 - สามสิ่งสำคัญกับเรื่องบนเตียง เอ๊ย! ... บนกรีน

พื้นฐานที่สำคัญ 3 สิ่ง เมื่อต้องการจะพัตต์บนกรีนให้ได้ดีตามที่คาดหวังไว้

No Comment| Read More (View ) Share 

Posted By: Golf Lab  031 - สามสิ่งสำคัญกับเรื่องบนเตียง เอ๊ย! ... บนกรีน EMAILblog_category: Mr.YeeDate: 2016-12-30

030 - พัตเตอร์ ... จะพูดถึงกี่ทีก็ต้องว่ามันโคตรสำคัญเลย030 - พัตเตอร์ ... จะพูดถึงกี่ทีก็ต้องว่ามันโคตรสำคัญเลย

จัดลำดับและใส่ใจเรื่องที่สำคัญก่อน แล้วผลงานภาพรวมจะพัฒนาดีขึ้นอย่างชัดเจน

No Comment| Read More (View ) Share 

Posted By: Golf Lab  030 - พัตเตอร์ ... จะพูดถึงกี่ทีก็ต้องว่ามันโคตรสำคัญเลย EMAILblog_category: Mr.YeeDate: 2016-12-24

029 - ไม่น่าเชื่อว่าฝีมือเรา029 - ไม่น่าเชื่อว่าฝีมือเรา

เรื่องบางเรื่องของคนบางคนที่เกิดจากการทำตามใจตัวเอง โดยไม่ใส่ใจคนรอบข้าง มันสร้างความเดือดร้อนและมันแสดงออกถึงสติปัญญาได้ในคราวเดียว

No Comment| Read More (View ) Share 

Posted By: Golf Lab  029 - ไม่น่าเชื่อว่าฝีมือเรา EMAILblog_category: Mr.YeeDate: 2016-12-24

028 - ภาพสวิงเตือนใจ028 - ภาพสวิงเตือนใจ

คำกล่าวที่ว่า "ภาพนิ่งภาพเดียวสามารถบอกเล่าเรื่องราวและความรู้สึกได้" เป็นจริงกับภาพถ่ายวงสวิงเช่นกัน

No Comment| Read More (View ) Share 

Posted By: Golf Lab  028 - ภาพสวิงเตือนใจ EMAILblog_category: Mr.YeeDate: 2016-12-19

026 - พัฒนาเกมส์สู่่อีกระดับด้วยแนวคิดง่ายๆ026 - พัฒนาเกมส์สู่่อีกระดับด้วยแนวคิดง่ายๆ

แนวคิดที่ทำให้ประสบความสำเร็จในเกมส์กอล์ฟได้ดีที่สุด คือแนวคิดที่ง่ายที่สุด  ที่ทุกคนทำได้ และไม่ยากจนเกินไป

No Comment| Read More (View ) Share 

Posted By: Golf Lab  026 - พัฒนาเกมส์สู่่อีกระดับด้วยแนวคิดง่ายๆ EMAILblog_category: Mr.YeeDate: 2016-12-18

027 - กฏกอล์ฟกับความสุขของนักกอล์ฟ027 - กฏกอล์ฟกับความสุขของนักกอล์ฟ

คุณเสียเวลา เสียเงิน และทรัพยากรมากมาย ให้กับเกมส์กอล์ฟไปเพื่ออะไร ถ้าไม่ใช่เพื่อความสุข ส่วนที่เหลือในเกมส์กอล์ฟคุณต้องคิดเองว่าอะไรที่มันตอบโจทย์ของคุณ

No Comment| Read More (View ) Share 

Posted By: Golf Lab  027 - กฏกอล์ฟกับความสุขของนักกอล์ฟ EMAILblog_category: Mr.YeeDate: 2016-12-18

024 - เล่นพนันแค่ไหนพอ024 - เล่นพนันแค่ไหนพอ

เมื่อการพนันคือส่วนหนึ่งของเกมส์กอล์ฟ ที่สร้างความสนุกสนานตื่นเต้นเร้าใจ แต่การพนันที่มากเกินไปก็นำพาไปสู่หายนะได้ แล้วพนันกันสักเท่าไหร่ดี

No Comment| Read More (View ) Share 

Posted By: Golf Lab  024 - เล่นพนันแค่ไหนพอ EMAILblog_category: Mr.YeeDate: 2016-12-16

025 - ลูกกอล์ฟ ... เรื่องสำคัญที่ถูกละเลยมากที่สุด025 - ลูกกอล์ฟ ... เรื่องสำคัญที่ถูกละเลยมากที่สุด

ลูกกอล์ฟคือตัวแทนความพยายามทั้งหมดที่เราใส่ลงไปในเกมส์กอล์ฟของเรา ลูกกอล์ฟจึงมีสำคัญมาก แต่กลับถูกละเลยมากที่สุด

No Comment| Read More (View ) Share 

Posted By: Golf Lab  025 - ลูกกอล์ฟ ... เรื่องสำคัญที่ถูกละเลยมากที่สุด EMAILblog_category: Mr.YeeDate: 2016-12-16

023 - หาทางกลับบ้านด้วย New Ball Flght Law023 - หาทางกลับบ้านด้วย New Ball Flght Law

ความรู้และความเข้าใจในเรื่องพื้นฐานของวงสวิงอย่าง New Ball Flight Law  เป็นเรื่องที่นักกอล์ฟทุกคนควรมีติดตัวไว้ เพื่อใช้ช่วยเหลือตนเองในยามที่รู้สึกหลงทางกับวงสวิงที่เพี้ยนไป

No Comment| Read More (View ) Share 

Posted By: Golf Lab  023 - หาทางกลับบ้านด้วย New Ball Flght Law EMAILblog_category: Mr.YeeDate: 2016-12-14

022 - เข้าสนามไดร์ฟไปทำไม022 - เข้าสนามไดร์ฟไปทำไม

ใช้เวลาอยู่ในสนามไดร์ฟเพื่อซ้อมกอล์ฟก็ควรจะใช้เวลาและทรัพยากรที่เสียไปให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์ให้มากที่สุด

No Comment| Read More (View ) Share 

Posted By: Golf Lab  022 - เข้าสนามไดร์ฟไปทำไม EMAILblog_category: Mr.YeeDate: 2016-12-13

020 - divot คือประตูสู่ความลับ020 - divot คือประตูสู่ความลับ

ถ้าเข้าใจเรื่อง divot จะทำให้เรามีโอกาสเข้าถึงความลับของวงสวิงได้ เพราะ มันคือประตูที่เปิดสู่ความลับที่ซ่อนไว้นั่นเอง

 

No Comment| Read More (View ) Share 

Posted By: Golf Lab  020 - divot คือประตูสู่ความลับ EMAILblog_category: Mr.YeeDate: 2016-12-11

021 - ตียังไงให้มี divot021 - ตียังไงให้มี divot

หลังจากที่อธิบายเรือง divot ไปแล้ว มาดูกันว่าเอาความรู้ไปใช้งานได้อย่างไร

No Comment| Read More (View ) Share 

Posted By: Golf Lab  021 - ตียังไงให้มี divot EMAILblog_category: Mr.YeeDate: 2016-12-11

019 - ทำไมซ้อมในสนามไดร์ฟตีดีมาก แต่ตีจริงไม่ได้เรื่อง019 - ทำไมซ้อมในสนามไดร์ฟตีดีมาก แต่ตีจริงไม่ได้เรื่อง

คำถามที่เป็นข้อสงสัยของนักกอล์ฟทุกคน ที่สร้างความงุนงนต่อความคาดหวัง ที่บางครั้งการซ้อมอย่างหนักไม่ได้ส่งดีอย่างที่ต้องการ 

No Comment| Read More (View ) Share 

Posted By: Golf Lab  019 - ทำไมซ้อมในสนามไดร์ฟตีดีมาก แต่ตีจริงไม่ได้เรื่อง EMAILblog_category: Mr.YeeDate: 2016-12-09

018 - ความลับในวงสวิง018 - ความลับในวงสวิง

จากประโยคอมตะเบื้องหลังความสำเร็จของ Ben Hogan ที่ว่า "Secret is in the dirt." นำไปสู่การไขความลับความล้มเหลวของนักกอล์ฟสมัครเล่นในปัจจุบัน

 

No Comment| Read More (View ) Share 

Posted By: Golf Lab  018 - ความลับในวงสวิง EMAILblog_category: Mr.YeeDate: 2016-12-08

017 - ป้ายบอกระยะในสนามไดร์ฟ017 - ป้ายบอกระยะในสนามไดร์ฟ

ป้ายบอกระยะในสนามไดร์ฟมีประโยชน์อย่างไร คุณจะได้รู้ความจริงในวันนี้ 

No Comment| Read More (View ) Share 

Posted By: Golf Lab  017 - ป้ายบอกระยะในสนามไดร์ฟ EMAILblog_category: Mr.YeeDate: 2016-12-07

016 - เอาไม้กอล์ฟที่ไม่ผ่านการคัดตัวออกจากถุง016 - เอาไม้กอล์ฟที่ไม่ผ่านการคัดตัวออกจากถุง

ไม้กอล์ฟในถุงกอล์ฟของเรา ควรจะเป็นสมาชิกที่ไว้ใจว่าจะเป็นมิตรมากกว่าเป็นภาระ ดังนั้นไม้กอล์ฟทุกอันต้องผ่านคัดตัวกันก่อน

No Comment| Read More (View ) Share 

Posted By: Golf Lab  016 - เอาไม้กอล์ฟที่ไม่ผ่านการคัดตัวออกจากถุง EMAILblog_category: Mr.YeeDate: 2016-12-06

วางแผนจากหลุมกลับไปหาแท่นทีออฟวางแผนจากหลุมกลับไปหาแท่นทีออฟ

การมองปัญหาเดิมๆด้วยมุมมองใหม่ๆ  อาจจะทำให้เรามองเห็นทางออก วิธิการ หรือแผนการใหม่ที่เราไม่เคยคิดถึงมาก่อนก็เป็นได้

No Comment| Read More (View ) Share 

Posted By: Golf Lab  วางแผนจากหลุมกลับไปหาแท่นทีออฟ EMAILblog_category: Mr.YeeDate: 2016-12-05

ต่างเกมส์ต่างแผนการต่างเกมส์ต่างแผนการ

แต่ละเกมส์กติกาของกอล์ฟต้องการแผนการเล่นที่แตกต่างกัน ซึ่งต้องทักษะที่โดดเด่นต่างกัน การเลือกเกมส์เล่นให้เหมาะกับตัวเอง จะส่งเสริมผลการเล่นได้เป็นอย่างมาก

No Comment| Read More (View ) Share 

Posted By: Golf Lab  ต่างเกมส์ต่างแผนการ EMAILblog_category: Mr.YeeDate: 2016-12-04

อย่าเล่นกอล์ฟอย่างคนตาบอดอย่าเล่นกอล์ฟอย่างคนตาบอด

การตีกอล์ฟด้วยการเดา แต่กลับคาดหวังความแม่นยำ เป็นเรื่องตลกของการเล่นกอล์ฟของนักกอล์ฟส่วนใหญ่

No Comment| Read More (View ) Share 

Posted By: Golf Lab  อย่าเล่นกอล์ฟอย่างคนตาบอด EMAILblog_category: Mr.YeeDate: 2016-12-03

เอกลักษณ์ในวงสวิงเอกลักษณ์ในวงสวิง

วงสวิงของนักกอล์ฟแต่ละคนก็มีเอกลักษณ์เหมือนกับทักษะอื่นๆในชีวิตประจำวัน ซึ่งแต่ละคนทำไม่เหมือนกันและมีบุคลิกที่แตกต่างกัน

No Comment| Read More (View ) Share 

Posted By: Golf Lab  เอกลักษณ์ในวงสวิง EMAILblog_category: Mr.YeeDate: 2016-12-03

PAIN IN THE ASS TROPHYPAIN IN THE ASS TROPHY

มุมมองการแข่งขันกอล์ฟสมัครเล่นที่นักกอล์ฟอยากเข้าร่วมแข่งขันเพื่อเข้าชิงถ้วยรางวัล มันสนุกจริงหรือ

No Comment| Read More (View ) Share 

Posted By: Golf Lab  PAIN IN THE ASS TROPHY EMAILblog_category: Mr.YeeDate: 2016-12-01

โกงโกง

ความลับไม่มีในโลกเป็นเรื่องจริงอย่างยิ่งในสนามกอล์ฟเมืองไทย ไม่เชื่อลองดูครับ

No Comment| Read More (View ) Share 

Posted By: Golf Lab  โกง EMAILblog_category: Mr.YeeDate: 2016-11-30

เอาใจเขามาใส่ใจเรากับเกมส์กอล์ฟเอาใจเขามาใส่ใจเรากับเกมส์กอล์ฟ

ถ้านักกอล์ฟทุกคนรู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเรา สังคมกอล์ฟแลตัวนักกอล์ฟเองก็จะน่ารื่นรมย์ขึ้น

No Comment| Read More (View ) Share 

Posted By: Golf Lab  เอาใจเขามาใส่ใจเรากับเกมส์กอล์ฟ EMAILblog_category: Mr.YeeDate: 2016-11-29

ใช้งานแบบฟอร์มการออกรอบ 42+/- อย่างไรใช้งานแบบฟอร์มการออกรอบ 42+/- อย่างไร

แบบฟอร์มการออกรอบ 42+/- อาจจะดูไม่คุ้นเคย เดี๋ยวจะอธิบายการใช้งาน ผ่านตัวอย่างการบันทึกให้ดูกัน

No Comment| Read More (View ) Share 

Posted By: Golf Lab  ใช้งานแบบฟอร์มการออกรอบ 42+/- อย่างไร EMAILblog_category: Mr.YeeDate: 2016-11-27

ทำ 3 on 1 และ 3 sink 1ทำ 3 on 1 และ 3 sink 1

ทำ 3 on 1 และ 3 sink 1 เป็นวิธีการที่จะทำให้สกอร์ 42+/- ง่ายขึ้น เห็นเป็นรูปธรรมมากขึ้น 

No Comment| Read More (View ) Share 

Posted By: Golf Lab  ทำ 3 on 1 และ 3 sink 1 EMAILblog_category: Mr.YeeDate: 2016-11-25

สิ่งที่สำคัญที่สุดของเกมส์กอล์ฟสิ่งที่สำคัญที่สุดของเกมส์กอล์ฟ

เริ่มต้นด้วยการทำความเข้าใจกับสิ่งที่สำคัญที่สุดของเกมส์กอล์ฟ จะทำให้เราไม่หลงทาง

No Comment| Read More (View ) Share 

Posted By: Golf Lab  สิ่งที่สำคัญที่สุดของเกมส์กอล์ฟ EMAILblog_category: Mr.YeeDate: 2016-11-24

"แผน 3 ขอ 1""แผน 3 ขอ 1"

ตีกอล์ฟโดยมีแผนการที่ดี จะทำให้เราไม่หลงทาง และมีสติอยู่กับเกมส์อยู่จนครบ 18 หลุม จนบรรลุเป้าหมายเมื่อเกมส์จบ

No Comment| Read More (View ) Share 

Posted By: Golf Lab  "แผน 3 ขอ 1" EMAILblog_category: Mr.YeeDate: 2016-11-24

กฏ 80/20 กับเกมส์กอล์ฟกฏ 80/20 กับเกมส์กอล์ฟ

ลงแรง 20% เพื่อให้ได้ผล 80% เป็นกฏของธรรมชาติที่ใช้ได้กับทุกเรื่อง รวมทั้งเกมส์กอล์ฟ

No Comment| Read More (View ) Share 

Posted By: Golf Lab  กฏ 80/20 กับเกมส์กอล์ฟ EMAILblog_category: Mr.YeeDate: 2016-11-22
Hot Golf Gears
กริปพัตเรอร์มันส์ๆ จาก Loudmouthปลอกแขนกันแดด กัน UV ยี่ห้อ Aqua-XPerfect Putting Mat พรมพัตต์ 4 เมตรที่สุดของที่สุด...ที่ครอบเหล็กระดับ Premium ยี่ห้อKami Iron - Legend is here.Belly Putter
 


About This Blog

Tee Intact Golf Lab มีความรู้และความเชี่ยวชาญในด้านไม้กอล์ฟ สามารถช่วยท่านวิเคราะห์, เลือก, ปรับแต่ง และปรับเปลี่ยนไม้กอล์ฟให้เหมาะสมกับวงสวิงเฉพาะของนักกอล์ฟแต่ละท่าน โดยใช้เครื่องVector Launch Monitor, Swing Radar และกล้องวีดีโอเป็นเครื่องมือ ช่วยในการวิเคราะห์.

Valid XHTML 1.0 TransitionalValid CSS!Statistics
Today
45
Yesterday
108
This Month
2,982
Last Month
3,222
This Year
6,204
Last Year
48,653
 
9 Guests, 0 User