New to Tee Intact? Register | Forgot Password
  
  
twitter  
Top banner
blog_category :

091 - ตีไกล ตอน 27 - ศึกษาข้อมูลระยะการตีไดร์ฟเวอร์ของโปรกอล์ฟอาชีพแล้วคิดดู091 - ตีไกล ตอน 27 - ศึกษาข้อมูลระยะการตีไดร์ฟเวอร์ของโปรกอล์ฟอาชีพแล้วคิดดู

 สถิติระยะการตีไดร์ฟเวอร์ของโปรกอล์ฟอาชีพที่ศึกษาโดย USGA เป็นข้อมูลที่น่าคิดทีเดียว

No Comment| Read More (View ) Share 

Posted By: Golf Lab  091 - ตีไกล ตอน 27 - ศึกษาข้อมูลระยะการตีไดร์ฟเวอร์ของโปรกอล์ฟอาชีพแล้วคิดดู EMAILblog_category: Mr.YeeDate: 2017-09-22

090 - ตีไกล ตอน 26 - เตือนใจให้กับคนที่อยากจะตีให้ไกลขึ้น090 - ตีไกล ตอน 26 - เตือนใจให้กับคนที่อยากจะตีให้ไกลขึ้น

อย่าลืมว่าการตีไกลขึ้นจะเป็นประโยชน์ก็ต่อเมื่อ ตีไกลแล้วได้เปรียบเท่านั้น

No Comment| Read More (View ) Share 

Posted By: Golf Lab  090 - ตีไกล ตอน 26 - เตือนใจให้กับคนที่อยากจะตีให้ไกลขึ้น EMAILblog_category: Mr.YeeDate: 2017-05-09

089 - ตีไกล ตอน 25 - ตัวเล็กก็ตีไกลได้ 089 - ตีไกล ตอน 25 - ตัวเล็กก็ตีไกลได้

รูปร่างไม่ได้ตัวชี้วัดความสามารถในการตีไกล มาดูกันว่านักกอล์ฟตัวเล็กที่ตีไกลในเอเชี่ยนทัวร์กัน

No Comment| Read More (View ) Share 

Posted By: Golf Lab  089 - ตีไกล ตอน 25 - ตัวเล็กก็ตีไกลได้  EMAILblog_category: Mr.YeeDate: 2017-05-01

088 - ตีไกล ตอน 24 - สัญญานเตือน Power Leak ในวงสวิง088 - ตีไกล ตอน 24 - สัญญานเตือน Power Leak ในวงสวิง

พลังที่สูญเสียไปในวงสวิงเกิดขึ้นกับนักกอล์ฟทุกคน เพียงแค่เรารู้ตัวหรือเปล่าเท่านั้น

No Comment| Read More (View ) Share 

Posted By: Golf Lab  088 - ตีไกล ตอน 24 - สัญญานเตือน Power Leak ในวงสวิง EMAILblog_category: Mr.YeeDate: 2017-04-29

087 - ตีไกล ตอน 23 - ทำลูกกอล์ฟที่หยุดนิ่ง ให้เคลื่อนไป ด้วยสวิงที่เลื่อนไหล จนหยุดนิ่งที่ท่าจบ087 - ตีไกล ตอน 23 - ทำลูกกอล์ฟที่หยุดนิ่ง ให้เคลื่อนไป ด้วยสวิงที่เลื่อนไหล จนหยุดนิ่งที่ท่าจบ

แนวคิดง่ายๆที่จะทำให้ผลงานที่เกิดจากการสวิงได้อย่างสม่ำเสมอ

No Comment| Read More (View ) Share 

Posted By: Golf Lab  087 - ตีไกล ตอน 23 - ทำลูกกอล์ฟที่หยุดนิ่ง ให้เคลื่อนไป ด้วยสวิงที่เลื่อนไหล จนหยุดนิ่งที่ท่าจบ EMAILblog_category: Mr.YeeDate: 2017-04-25

086 - ตีไกล ตอน 22 - แค่ฝึกจิตให้สวิงเหมือนเดิม086 - ตีไกล ตอน 22 - แค่ฝึกจิตให้สวิงเหมือนเดิม

เทคนิคการปรับวงสวิง เพียงแค่ปรับจิตใจให้เหมาะสมเท่านั้น

No Comment| Read More (View ) Share 

Posted By: Golf Lab  086 - ตีไกล ตอน 22 - แค่ฝึกจิตให้สวิงเหมือนเดิม EMAILblog_category: Mr.YeeDate: 2017-04-09

085- ตีไกล ตอน 21 - ตีไกลโดยไม่ต้องพยายามตีให้ไกล085- ตีไกล ตอน 21 - ตีไกลโดยไม่ต้องพยายามตีให้ไกล

จะดีแค่ไหนถ้าตีไกลได้โดยไม่ต้องพยายามตีให้มันไกล

No Comment| Read More (View ) Share 

Posted By: Golf Lab  085- ตีไกล ตอน 21 - ตีไกลโดยไม่ต้องพยายามตีให้ไกล EMAILblog_category: Mr.YeeDate: 2017-03-15

084 - ตีไกล ตอน 20 - พยายามทำตามคำแนะนำจนเวอร์เกินไป084 - ตีไกล ตอน 20 - พยายามทำตามคำแนะนำจนเวอร์เกินไป

การทำอะไรที่เกินพอดีมันก็ทำให้เกิดปัญหาในวงสวิงได้ 

No Comment| Read More (View ) Share 

Posted By: Golf Lab  084 - ตีไกล ตอน 20 - พยายามทำตามคำแนะนำจนเวอร์เกินไป EMAILblog_category: Mr.YeeDate: 2017-03-10

083 - ตีไกล ตอน 19 - Rhythm ธรรมชาติ083 - ตีไกล ตอน 19 - Rhythm ธรรมชาติ

จังหวะการสวิงที่เป็นธรรมชาติจะทำให้ตีกอล์ฟได้อย่างสม่ำเสมอ และมีวงสวิงที่เป็นธรรมชาติ

No Comment| Read More (View ) Share 

Posted By: Golf Lab  083 - ตีไกล ตอน 19 - Rhythm ธรรมชาติ EMAILblog_category: Mr.YeeDate: 2017-03-10

082- ตีไกล ตอน 18 - ฝึกซ้อมด้วยไม้กอล์ฟที่หนักขึ้น082- ตีไกล ตอน 18 - ฝึกซ้อมด้วยไม้กอล์ฟที่หนักขึ้น

ถ้าเราซ้อมและตีด้วยไม้กอล์ฟที่มีน้ำหนักมากกว่าปกติ กล้ามเนื้อที่เราใช้สวิงจะแข็งแรงขึ้น

No Comment| Read More (View ) Share 

Posted By: Golf Lab  082- ตีไกล ตอน 18 - ฝึกซ้อมด้วยไม้กอล์ฟที่หนักขึ้น EMAILblog_category: Mr.YeeDate: 2017-03-09

081- ตีไกล ตอน 17 - สร้างความเร็วหัวไม้แบบแชมป์โลกตีไกล081- ตีไกล ตอน 17 - สร้างความเร็วหัวไม้แบบแชมป์โลกตีไกล

มาดูเทคนิคการตีไกลจากแชมป์โลกตีไกลกัน

No Comment| Read More (View ) Share 

Posted By: Golf Lab  081- ตีไกล ตอน 17 - สร้างความเร็วหัวไม้แบบแชมป์โลกตีไกล EMAILblog_category: Mr.YeeDate: 2017-03-09

080 - ตีไกล ตอน 16 - ตีไกลด้วยเทคนิคการเขวี้ยงไม้กอล์ฟ080 - ตีไกล ตอน 16 - ตีไกลด้วยเทคนิคการเขวี้ยงไม้กอล์ฟ

เทคนิคการตีไกลโดย Mike Austin

No Comment| Read More (View ) Share 

Posted By: Golf Lab  080 - ตีไกล ตอน 16 - ตีไกลด้วยเทคนิคการเขวี้ยงไม้กอล์ฟ EMAILblog_category: Mr.YeeDate: 2017-03-09

079 - ตีไกล ตอน 15 - อยากมี delay hit จริงไหม079 - ตีไกล ตอน 15 - อยากมี delay hit จริงไหม

การแก้ไขวงสวิงที่ค่อนข้างมาก ใช้เวลานานกว่าที่จะสามารถเปลี่ยนวงได้สำเร็จ ต้องอดทนเท่านั้นถึงจะทำได้สำเร็จ

No Comment| Read More (View ) Share 

Posted By: Golf Lab  079 - ตีไกล ตอน 15 - อยากมี delay hit จริงไหม EMAILblog_category: Mr.YeeDate: 2017-03-09

078 - ตีไกล ตอน 14 - อย่าพยายามสร้าง delay hit078 - ตีไกล ตอน 14 - อย่าพยายามสร้าง delay hit

Delay Hit เป็นผลจากการไม่พยายาม ถ้าคุณต้องพยายามอยู่ แสดงว่ากำลังมาผิดทาง

No Comment| Read More (View ) Share 

Posted By: Golf Lab  078 - ตีไกล ตอน 14 - อย่าพยายามสร้าง delay hit EMAILblog_category: Mr.YeeDate: 2017-02-28

077 - ตีไกล ตอน 13 - Connection เริ่มจากท่ายืน Setup077 - ตีไกล ตอน 13 - Connection เริ่มจากท่ายืน Setup

 Connection เป็นสิ่งสำคัญ ปราศจากมันวงสวิงไม่มีทางสมบูรณ์

No Comment| Read More (View ) Share 

Posted By: Golf Lab  077 - ตีไกล ตอน 13 - Connection เริ่มจากท่ายืน Setup EMAILblog_category: Mr.YeeDate: 2017-02-06

076 - ตีไกล ตอน 12 ทำไมถึงควรจับกริปสตรอง076 - ตีไกล ตอน 12 ทำไมถึงควรจับกริปสตรอง

การจับกริปสตรองเป็นผลทำให้ตีไกลขึ้นในบางคน แต่ไม่ใช่ทุกคน ก่อนจะตัดสินใจจับกริปให้สตรองขึ้น คิดให้ดีเสียก่อน

No Comment| Read More (View ) Share 

Posted By: Golf Lab  076 - ตีไกล ตอน 12 ทำไมถึงควรจับกริปสตรอง EMAILblog_category: Mr.YeeDate: 2017-02-06

075 - ตีไกล ตอนที่ 11 - ทำตามนี้สักหนึ่งเดือน ... รู้เรื่อง075 - ตีไกล ตอนที่ 11 - ทำตามนี้สักหนึ่งเดือน ... รู้เรื่อง

ถ้าไม่เชื่อ ขอให้ลองดูสักเดือนนึง

No Comment| Read More (View ) Share 

Posted By: Golf Lab  075 - ตีไกล ตอนที่ 11 - ทำตามนี้สักหนึ่งเดือน ... รู้เรื่อง EMAILblog_category: Mr.YeeDate: 2017-02-04

074 - ตีไกล ตอน 10 - กฏการทำงานของกล้ามเนื้อ074 - ตีไกล ตอน 10 - กฏการทำงานของกล้ามเนื้อ

การทำงานของกล้ามเนื้อมีความสลับซับซ้อนที่บางทีก็ควรเรียนรู้ไว้บ้าง

No Comment| Read More (View ) Share 

Posted By: Golf Lab  074 - ตีไกล ตอน 10 - กฏการทำงานของกล้ามเนื้อ EMAILblog_category: Mr.YeeDate: 2017-02-04

073 - ตีไกล ตอน 9 - Slide Gate in Action073 - ตีไกล ตอน 9 - Slide Gate in Action

มาดูการสวิงประตูรั้วบ้านกัน

No Comment| Read More (View ) Share 

Posted By: Golf Lab  073 - ตีไกล ตอน 9 - Slide Gate in Action EMAILblog_category: Mr.YeeDate: 2017-02-02

072 - ตีไกล ตอน 8 - หาวิธีตีไกลด้วยตัวเอง072 - ตีไกล ตอน 8 - หาวิธีตีไกลด้วยตัวเอง

เราเรียนรู้การสวิงของตัวเองได้จากเปิดปิดประตูรั้วนี่เอง

No Comment| Read More (View ) Share 

Posted By: Golf Lab  072 - ตีไกล ตอน 8 - หาวิธีตีไกลด้วยตัวเอง EMAILblog_category: Mr.YeeDate: 2017-02-02

071 - ตีไกล ตอน 7 - เข้าปะทะลูกด้วยความเร่ง071 - ตีไกล ตอน 7 - เข้าปะทะลูกด้วยความเร่ง

การ downswing เข้าปะทะลูกเป็นเรื่องของการออกแรง สิ่งที่เราเห็นคนอื่นทำ เราไม่มีทางรู้เลยว่าเขาอย่างไร

No Comment| Read More (View ) Share 

Posted By: Golf Lab  071 - ตีไกล ตอน 7 - เข้าปะทะลูกด้วยความเร่ง EMAILblog_category: Mr.YeeDate: 2017-02-02

070 - ตีไกล ตอน 6 - ใช้ลูกกอล์ฟตีไกล070 - ตีไกล ตอน 6 - ใช้ลูกกอล์ฟตีไกล

อย่าละเลยการเลือกใช้ลูกกอล์ฟให้เหมาะสม แค่ลูกกอล์ฟอย่างเดียวก็ทำให้ตีไกลขึ้นได้แล้ว

No Comment| Read More (View ) Share 

Posted By: Golf Lab  070 - ตีไกล ตอน 6 - ใช้ลูกกอล์ฟตีไกล EMAILblog_category: Mr.YeeDate: 2017-02-02

069 - ตีไกล ตอน 5 - ใช้กริปไม้กอล์ฟที่อยู่ในสภาพที่ดีเท่านั้น069 - ตีไกล ตอน 5 - ใช้กริปไม้กอล์ฟที่อยู่ในสภาพที่ดีเท่านั้น

กริปไม้กอล์ฟเป็นอีกสิ่งที่นักกอล์ฟไม่ให้ความสำคัญ ทั้งที่มันสำคัญมากๆ

No Comment| Read More (View ) Share 

Posted By: Golf Lab  069 - ตีไกล ตอน 5 - ใช้กริปไม้กอล์ฟที่อยู่ในสภาพที่ดีเท่านั้น EMAILblog_category: Mr.YeeDate: 2017-02-02

066 - ตีไกล ตอน 2 - ตีให้เข้า Sweet Spot066 - ตีไกล ตอน 2 - ตีให้เข้า Sweet Spot

ตีไห้ไกล ไม่มีอะไรสำคัญไปกว่า การตีให้โดน Sweet Spot

No Comment| Read More (View ) Share 

Posted By: Golf Lab  066 - ตีไกล ตอน 2 - ตีให้เข้า Sweet Spot EMAILblog_category: Mr.YeeDate: 2017-01-28

068 - ตีไกล ตอน 4 - จับกริปให้เบากว่าที่คิด068 - ตีไกล ตอน 4 - จับกริปให้เบากว่าที่คิด

 จับกริปให้เบา จับกริปให้เบา จับกริปให้เบา ... จับกริปให้เบา

No Comment| Read More (View ) Share 

Posted By: Golf Lab  068 - ตีไกล ตอน 4 - จับกริปให้เบากว่าที่คิด EMAILblog_category: Mr.YeeDate: 2017-01-28

067 - ตีไกล ตอน 3 - กำลังฝ่ามือพิชิตมาร067 - ตีไกล ตอน 3 - กำลังฝ่ามือพิชิตมาร

หนึ่งในแหล่งพลังของการตีไกลอยู่ในฝ่ามือของเรานี่เอง

No Comment| Read More (View ) Share 

Posted By: Golf Lab  067 - ตีไกล ตอน 3 - กำลังฝ่ามือพิชิตมาร EMAILblog_category: Mr.YeeDate: 2017-01-28

065 - ตีไกล ตอน 1 - ตรวจสอบก่อนที่จะคิดเพิ่มระยะไดร์ฟเวอร์065 - ตีไกล ตอน 1 - ตรวจสอบก่อนที่จะคิดเพิ่มระยะไดร์ฟเวอร์

เคยเช็คกันไหมว่าตีหัวไม้แล้วลูกกอล์ฟปะทะโดนตรงไหนของหน้าไม้

No Comment| Read More (View ) Share 

Posted By: Golf Lab  065 - ตีไกล ตอน 1 - ตรวจสอบก่อนที่จะคิดเพิ่มระยะไดร์ฟเวอร์ EMAILblog_category: Mr.YeeDate: 2017-01-28

064 - ตีไกลให้ได้เปรียบ064 - ตีไกลให้ได้เปรียบ

นักกอล์ฟทุกคนอยากตีไกลกันทั้งนั้น แต่การตีไกลใจะไม่เกิดประโยชน์เลย ถ้าตีไกลแล้วไม่ได้เปรียบ

No Comment| Read More (View ) Share 

Posted By: Golf Lab  064 - ตีไกลให้ได้เปรียบ EMAILblog_category: Mr.YeeDate: 2017-01-28

063 - สรุปการเล่นกอล์ฟให้สนุกในระดับ 42+/- ได้อย่างสม่ำเสมอ063 - สรุปการเล่นกอล์ฟให้สนุกในระดับ 42+/- ได้อย่างสม่ำเสมอ

ผ่านมา 62 บทความ สรุปย่อแนวคิดหลักในการเล่นกอล์ฟให้สนุกอย่างสม่ำเสมอในระดับ 42+/- ได้ง่ายๆดังนี้

No Comment| Read More (View ) Share 

Posted By: Golf Lab  063 - สรุปการเล่นกอล์ฟให้สนุกในระดับ 42+/- ได้อย่างสม่ำเสมอ EMAILblog_category: Mr.YeeDate: 2017-01-28

062 - Routine + Attitude062 - Routine + Attitude

ทัศนคติที่ดี คิดบวก Attitude

No Comment| Read More (View ) Share 

Posted By: Golf Lab  062 - Routine + Attitude EMAILblog_category: Mr.YeeDate: 2017-01-28

061 - ควบคุมอารมณ์เดือดด้วยท่าเดิน061 - ควบคุมอารมณ์เดือดด้วยท่าเดิน

ท่าทางการเดินคือ การแสดงออกทางจิตวิทยาที่บ่งบอกถึงระดับอารมณ์ ซึ่งเราควบคุมท่าเดินเพื่อควบคุมอารมณ์ได้

No Comment| Read More (View ) Share 

Posted By: Golf Lab  061 - ควบคุมอารมณ์เดือดด้วยท่าเดิน EMAILblog_category: Mr.YeeDate: 2017-01-28

060 - หยุด ... หลุมเท เหตุการณ์ที่ 9 ... น้ำหนักการพัตต์สำคัญกว่าทิศทาง060 - หยุด ... หลุมเท เหตุการณ์ที่ 9 ... น้ำหนักการพัตต์สำคัญกว่าทิศทาง

น้ำหนักการพัตต์สำคัญกว่าทิศทางเสมอ 

No Comment| Read More (View ) Share 

Posted By: Golf Lab  060 - หยุด ... หลุมเท เหตุการณ์ที่ 9 ... น้ำหนักการพัตต์สำคัญกว่าทิศทาง EMAILblog_category: Mr.YeeDate: 2017-01-28

059 - ทำใจให้ได้กับความผิดพลาด059 - ทำใจให้ได้กับความผิดพลาด

ส่วนที่ยากที่สุดของเกมส์กอล์ฟคือ การรักษาสภาวะจิตใจให้มั่นคง ต่อเนื่อง ยาวนานไปโดยตลอดการแข่งขัน

No Comment| Read More (View ) Share 

Posted By: Golf Lab  059 - ทำใจให้ได้กับความผิดพลาด EMAILblog_category: Mr.YeeDate: 2017-01-28

058 - หยุด ... หลุมเท เหตุการณ์ที่ 8 ... อย่าฝืนเล่น Unplayable Ball058 - หยุด ... หลุมเท เหตุการณ์ที่ 8 ... อย่าฝืนเล่น Unplayable Ball

ถ้ามันเล่นไม่ได้ก็อย่าฝืนเล่นจนเสียหายเกินเยียวยา

No Comment| Read More (View ) Share 

Posted By: Golf Lab  058 - หยุด ... หลุมเท เหตุการณ์ที่ 8 ... อย่าฝืนเล่น Unplayable Ball EMAILblog_category: Mr.YeeDate: 2017-01-18

057 - หยุด ... หลุมเท เหตุการณ์ที่ 7 ... หลุมพาร์ 3 และอุปสรรคน้ำ057 - หยุด ... หลุมเท เหตุการณ์ที่ 7 ... หลุมพาร์ 3 และอุปสรรคน้ำ

 หลุมพาร์ 3 ที่มีอุปสรรคน้ำเข้ามาอยู่ในช็อต โอกาสที่จะเกิดหลุมเทสำหรับนักกอล์ฟสมัครเล่นที่ใจไม่แข็งพอ วางแผนให้ดี

No Comment| Read More (View ) Share 

Posted By: Golf Lab  057 - หยุด ... หลุมเท เหตุการณ์ที่ 7 ... หลุมพาร์ 3 และอุปสรรคน้ำ EMAILblog_category: Mr.YeeDate: 2017-01-18

056 - หยุด ... หลุมเท เหตุการณ์ที่ 6 ... หลีกเลี่ยงตีตกทราย056 - หยุด ... หลุมเท เหตุการณ์ที่ 6 ... หลีกเลี่ยงตีตกทราย

การตีตกทราย เป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้น แต่ถ้าวางแผนได้ เลี่ยงการตกทรายได้เป็นดีที่สุด

No Comment| Read More (View ) Share 

Posted By: Golf Lab  056 - หยุด ... หลุมเท เหตุการณ์ที่ 6 ... หลีกเลี่ยงตีตกทราย EMAILblog_category: Mr.YeeDate: 2017-01-18

055 - เรื่องของกอล์ฟเด็กที่ผู้ใหญ่ควรรู้055 - เรื่องของกอล์ฟเด็กที่ผู้ใหญ่ควรรู้

บทความวันเด็ก เป็นเรื่องของกอล์ฟเยาวชนของชาติ

No Comment| Read More (View ) Share 

Posted By: Golf Lab  055 - เรื่องของกอล์ฟเด็กที่ผู้ใหญ่ควรรู้ EMAILblog_category: Mr.YeeDate: 2017-01-18

 054 - หยุด ... หลุมเท เหตุการณ์ที่ 5 ... อารมณ์ล้วน 054 - หยุด ... หลุมเท เหตุการณ์ที่ 5 ... อารมณ์ล้วน

ทำผิดพลาดแล้วเกิดอารมณ์ เป็นเรื่องปกติในเกมส์กอล์ฟ แต่ถ้าควบคุมไม่ได้ ผลที่ตามมาอาจรุนแรงกว่าที่คิด

No Comment| Read More (View ) Share 

Posted By: Golf Lab   054 - หยุด ... หลุมเท เหตุการณ์ที่ 5 ... อารมณ์ล้วน EMAILblog_category: Mr.YeeDate: 2017-01-18

053 - หยุด ... หลุมเท เหตุการณ์ที่ 4 ... สติแตก053 - หยุด ... หลุมเท เหตุการณ์ที่ 4 ... สติแตก

คุณเคยเกิดหลุมเทมากสุดด้วยสกอร์เท่าไหร่ รู้ไหมว่าสถิติใน PGA Tour อยู่ที่เท่าไหร่

No Comment| Read More (View ) Share 

Posted By: Golf Lab  053 - หยุด ... หลุมเท เหตุการณ์ที่ 4 ... สติแตก EMAILblog_category: Mr.YeeDate: 2017-01-13

052 - หยุด ... หลุมเท เหตุการณ์ที่ 3 ... เจ๊งเพราะเล่นเกินฝีมือ052 - หยุด ... หลุมเท เหตุการณ์ที่ 3 ... เจ๊งเพราะเล่นเกินฝีมือ

ลูกที่ไม่เคยซ้อม ลูกที่ไม่เคยตี ลูกที่ไม่มีทักษะ ลูกที่ไม่มั่นใจ ... อย่าเอามาใช้ในสนามกอล์ฟ

No Comment| Read More (View ) Share 

Posted By: Golf Lab  052 - หยุด ... หลุมเท เหตุการณ์ที่ 3 ... เจ๊งเพราะเล่นเกินฝีมือ EMAILblog_category: Mr.YeeDate: 2017-01-13

051 - หยุด ... หลุมเท เหตุการณ์ที่ 2 ... เจ๊งเพราะอีโก้051 - หยุด ... หลุมเท เหตุการณ์ที่ 2 ... เจ๊งเพราะอีโก้

"อีโก้" มันไม่ใช่คน มันไม่ใช่กระเทยที่ชื่อโก้ แต่มันแอบอยู่ลึกๆในจิตใต้สำนึกของพวก

No Comment| Read More (View ) Share 

Posted By: Golf Lab  051 - หยุด ... หลุมเท เหตุการณ์ที่ 2 ... เจ๊งเพราะอีโก้ EMAILblog_category: Mr.YeeDate: 2017-01-11

050 - หยุด ... หลุมเท เหตุการณ์ที่ 1050 - หยุด ... หลุมเท เหตุการณ์ที่ 1

"ทีออฟออก OB แล้วต้องทีออฟช็อตที่สามบนที" คุณรู้สึกอย่างไร

No Comment| Read More (View ) Share 

Posted By: Golf Lab  050 - หยุด ... หลุมเท เหตุการณ์ที่ 1 EMAILblog_category: Mr.YeeDate: 2017-01-11

049 - หลุมเท049 - หลุมเท

สกอร์ตั้งแต่ triple  bogies หรือแย่กว่า ซึ่งเป็นสกอร์จากความผิดพลาดที่ผิดปกติ สร้างความเซ็งและปวดร้าวเป็นอย่างยิ่ง

No Comment| Read More (View ) Share 

Posted By: Golf Lab  049 - หลุมเท EMAILblog_category: Mr.YeeDate: 2017-01-11

048 - Improvise Short Game048 - Improvise Short Game

ลูกสั้นคือศิลปะแขนงหนึ่งในเกมส์กอล์ฟ ถ้าคุณเข้าใจองค์ประกอบสำคัญในการทำให้ช็อตที่กำลังจะตีได้ผลงานเป็นไปตามที่จินตนาการไว้ ไม่ว่าคุณอยู่ในสถานการณ์ไหนก็สามารถเอาตัวรอดได้อย่างน่าแปลกใจ

No Comment| Read More (View ) Share 

Posted By: Golf Lab  048 - Improvise Short Game EMAILblog_category: Mr.YeeDate: 2017-01-11

047 - จะเล่นลูกสั้นรอบกรีนให้มันยากไปทำไม047 - จะเล่นลูกสั้นรอบกรีนให้มันยากไปทำไม

เมื่อเราตีลูกไปตกอยู่บนหญ้าสั้นรอบๆกรีน แนวคิดในการเล่นลูกสั้นในสถานการณ์เช่นนี้ ควรเลือกวิธีการเล่นที่ง่ายและมีโอกาสผิดพลาดน้อยที่สุดก่อนเสมอ

No Comment| Read More (View ) Share 

Posted By: Golf Lab  047 - จะเล่นลูกสั้นรอบกรีนให้มันยากไปทำไม EMAILblog_category: Mr.YeeDate: 2017-01-11

046 - ระเบิดทรายไม่ให้ขายหน้า046 - ระเบิดทรายไม่ให้ขายหน้า

Bunker คืออุปสรรคทรายที่ผู้ออกแบบสนามตั้งใจสร้างขึ้นมาลงโทษการตีที่ผิดพลาด และทำให้เกมส์มีสีสัน น่าตื่นเต้นมากขึ้น แต่ Bunker Shot เป็นการแก้ไขด้วยลูกสั้นที่นักกอล์ฟสมัครเล่นเสียช็อตมากที่สุดช็อตหนึ่ง 

No Comment| Read More (View ) Share 

Posted By: Golf Lab  046 - ระเบิดทรายไม่ให้ขายหน้า EMAILblog_category: Mr.YeeDate: 2017-01-11

045 - เทคนิคการพิทช์ระยะต่างๆด้วยเว็ดจ์อันเดียว045 - เทคนิคการพิทช์ระยะต่างๆด้วยเว็ดจ์อันเดียว

แนะนำเทคนิคการพิทช์ (Pitch) ระยะต่างๆ โดยไม่ต้องใช้เว็ดจ์หลายอันให้ปวดหัว

No Comment| Read More (View ) Share 

Posted By: Golf Lab  045 - เทคนิคการพิทช์ระยะต่างๆด้วยเว็ดจ์อันเดียว EMAILblog_category: Mr.YeeDate: 2017-01-11

044 - เลือกเว็ดจ์อันเดียวเพื่อเล่นลูกสั้นทุกสถานการณ์อย่างไร044 - เลือกเว็ดจ์อันเดียวเพื่อเล่นลูกสั้นทุกสถานการณ์อย่างไร

เจาะลึกเรื่องทางเทคนิคของเว็ดจ์ เพื่อเอาความรู้ไปใช้เลือกเว็ดจ์และใช้งานเว็ดจ์ให้ตรงตามวัตถุประสงค์มากที่สุด

No Comment| Read More (View ) Share 

Posted By: Golf Lab  044 - เลือกเว็ดจ์อันเดียวเพื่อเล่นลูกสั้นทุกสถานการณ์อย่างไร EMAILblog_category: Mr.YeeDate: 2017-01-11

043 - เล่นลูกสั้นด้วยเว็ดจ์อันเดียว043 - เล่นลูกสั้นด้วยเว็ดจ์อันเดียว

แนวคิดในการเล่นสั้นด้วยการใช้เว็ดจ์เพียงอันเดียวในทุกสถานการณ์ เป็นอีกแนวคิดที่เหมาะกับนักกอล์ฟสมัครเล่น

No Comment| Read More (View ) Share 

Posted By: Golf Lab  043 - เล่นลูกสั้นด้วยเว็ดจ์อันเดียว EMAILblog_category: Mr.YeeDate: 2017-01-11

042 - ชื่นชอบ ... หมกมุ่น ... หลงไหล ... คลั่งไคล้042 - ชื่นชอบ ... หมกมุ่น ... หลงไหล ... คลั่งไคล้

ขอเริ่มปีใหม่ 2560 ด้วยแรงบันดาลใจเช่นนี้

No Comment| Read More (View ) Share 

Posted By: Golf Lab  042 - ชื่นชอบ ... หมกมุ่น ... หลงไหล ... คลั่งไคล้ EMAILblog_category: Mr.YeeDate: 2017-01-11

041 - ควบคุมน้ำหนักการพัตต์041 - ควบคุมน้ำหนักการพัตต์

ถ้าเป็นเรื่องของการพัตต์ น้ำหนักมีความสำคัญกว่าทิศทางในทุกกรณี จึงต้องให้ความสำคัญกับน้ำหนักในการพัตต์ให้มาก

No Comment| Read More (View ) Share 

Posted By: Golf Lab  041 - ควบคุมน้ำหนักการพัตต์ EMAILblog_category: Mr.YeeDate: 2017-01-11

040 - เรียนรู้การอ่านกรีน040 - เรียนรู้การอ่านกรีน

การอ่านกรีนเป็นทักษะอีกเรื่องที่ต้องอาศัยประสบการณ์จากการลองผิดลองถูกเท่านั้น ไม่มีทางลัด

No Comment| Read More (View ) Share 

Posted By: Golf Lab  040 - เรียนรู้การอ่านกรีน EMAILblog_category: Mr.YeeDate: 2016-12-31

039 - อยากรู้ความจริงไหม ว่าทำไมถึงพัตต์ตกไลน์ 039 - อยากรู้ความจริงไหม ว่าทำไมถึงพัตต์ตกไลน์

การพัตต์ตกไลน์เป็นเรื่องที่เป็นธรรมชาติที่เคียงคู่นักกอล์ฟสมัครเล่นมานานแสนนาน ซึ่งนักกอล์ฟเองก็ไม่รู้ว่าต้นเหตุจริงๆมันคืออะไร 

No Comment| Read More (View ) Share 

Posted By: Golf Lab  039 - อยากรู้ความจริงไหม ว่าทำไมถึงพัตต์ตกไลน์  EMAILblog_category: Mr.YeeDate: 2016-12-30

038 - คำแนะนำเรื่องการพัตต์ ที่พาไปได้ไกลที่สุด038 - คำแนะนำเรื่องการพัตต์ ที่พาไปได้ไกลที่สุด

ถ้าเรื่องของการพัตต์ ทำให้เราเรียนรู้สิ่งที่ยิ่งใหญ่ในภายภาคหน้าได้ ก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่ง

No Comment| Read More (View ) Share 

Posted By: Golf Lab  038 - คำแนะนำเรื่องการพัตต์ ที่พาไปได้ไกลที่สุด EMAILblog_category: Mr.YeeDate: 2016-12-30

037 - ว่าด้วยเรื่องพัตเตอร์และเนื้อคู่037 - ว่าด้วยเรื่องพัตเตอร์และเนื้อคู่

เนื้อหาใจความสำคัญเรื่องทางเทคนิคของพัตเติอร์ ที่เอาความรู้นี้ไปช่วยหาพัตเตอร์คู่ใจที่รอคอยมานานได้เป็นอย่างดี

No Comment| Read More (View ) Share 

Posted By: Golf Lab  037 - ว่าด้วยเรื่องพัตเตอร์และเนื้อคู่ EMAILblog_category: Mr.YeeDate: 2016-12-30

036 - เคยซ้อมพัตต์แบบนี้ไหม036 - เคยซ้อมพัตต์แบบนี้ไหม

การซ้อมพัตต์ที่เหมาะสม จะทำให้ฝีมือการพัตต์พัฒนาได้อย่างรวดเร็ว 

No Comment| Read More (View ) Share 

Posted By: Golf Lab  036 - เคยซ้อมพัตต์แบบนี้ไหม EMAILblog_category: Mr.YeeDate: 2016-12-30

034 - ออกรอบครั้งที่ 4 ของปีด้วยแนวคิด 42+/-034 - ออกรอบครั้งที่ 4 ของปีด้วยแนวคิด 42+/-

การออกรอบครั้งที่ 4 ของปี 2016 ต้องเอามาทำให้เกิดประโยชน์กันสักนิดนึง

No Comment| Read More (View ) Share 

Posted By: Golf Lab  034 - ออกรอบครั้งที่ 4 ของปีด้วยแนวคิด 42+/- EMAILblog_category: Mr.YeeDate: 2016-12-30

033 - จะได้เลิกอ้างเหตุผลที่ไม่ซ้อมพัตต์อีกต่อไป033 - จะได้เลิกอ้างเหตุผลที่ไม่ซ้อมพัตต์อีกต่อไป

สร้างบรรยากาศและทำให้การซ้อมพัตต์มีความตื่นเต้นท้าทาย จะทำให้เราซ้อมพัตต์มากขึ้น

No Comment| Read More (View ) Share 

Posted By: Golf Lab  033 - จะได้เลิกอ้างเหตุผลที่ไม่ซ้อมพัตต์อีกต่อไป EMAILblog_category: Mr.YeeDate: 2016-12-30

032 - ก่อนคิดจะเริ่มซ้อมพัตต์032 - ก่อนคิดจะเริ่มซ้อมพัตต์

ปัญหาเส้นผมบังภูเขา ก็เกิดขึ้นในการซ้อมพัตต์ได้เช่นกัน ศึกษาให้ดีเสียก่อน

No Comment| Read More (View ) Share 

Posted By: Golf Lab  032 - ก่อนคิดจะเริ่มซ้อมพัตต์ EMAILblog_category: Mr.YeeDate: 2016-12-30

031 - สามสิ่งสำคัญกับเรื่องบนเตียง เอ๊ย! ... บนกรีน031 - สามสิ่งสำคัญกับเรื่องบนเตียง เอ๊ย! ... บนกรีน

พื้นฐานที่สำคัญ 3 สิ่ง เมื่อต้องการจะพัตต์บนกรีนให้ได้ดีตามที่คาดหวังไว้

No Comment| Read More (View ) Share 

Posted By: Golf Lab  031 - สามสิ่งสำคัญกับเรื่องบนเตียง เอ๊ย! ... บนกรีน EMAILblog_category: Mr.YeeDate: 2016-12-30

030 - พัตเตอร์ ... จะพูดถึงกี่ทีก็ต้องว่ามันโคตรสำคัญเลย030 - พัตเตอร์ ... จะพูดถึงกี่ทีก็ต้องว่ามันโคตรสำคัญเลย

จัดลำดับและใส่ใจเรื่องที่สำคัญก่อน แล้วผลงานภาพรวมจะพัฒนาดีขึ้นอย่างชัดเจน

No Comment| Read More (View ) Share 

Posted By: Golf Lab  030 - พัตเตอร์ ... จะพูดถึงกี่ทีก็ต้องว่ามันโคตรสำคัญเลย EMAILblog_category: Mr.YeeDate: 2016-12-24

029 - ไม่น่าเชื่อว่าฝีมือเรา029 - ไม่น่าเชื่อว่าฝีมือเรา

เรื่องบางเรื่องของคนบางคนที่เกิดจากการทำตามใจตัวเอง โดยไม่ใส่ใจคนรอบข้าง มันสร้างความเดือดร้อนและมันแสดงออกถึงสติปัญญาได้ในคราวเดียว

No Comment| Read More (View ) Share 

Posted By: Golf Lab  029 - ไม่น่าเชื่อว่าฝีมือเรา EMAILblog_category: Mr.YeeDate: 2016-12-24

028 - ภาพสวิงเตือนใจ028 - ภาพสวิงเตือนใจ

คำกล่าวที่ว่า "ภาพนิ่งภาพเดียวสามารถบอกเล่าเรื่องราวและความรู้สึกได้" เป็นจริงกับภาพถ่ายวงสวิงเช่นกัน

No Comment| Read More (View ) Share 

Posted By: Golf Lab  028 - ภาพสวิงเตือนใจ EMAILblog_category: Mr.YeeDate: 2016-12-19

026 - พัฒนาเกมส์สู่่อีกระดับด้วยแนวคิดง่ายๆ026 - พัฒนาเกมส์สู่่อีกระดับด้วยแนวคิดง่ายๆ

แนวคิดที่ทำให้ประสบความสำเร็จในเกมส์กอล์ฟได้ดีที่สุด คือแนวคิดที่ง่ายที่สุด  ที่ทุกคนทำได้ และไม่ยากจนเกินไป

No Comment| Read More (View ) Share 

Posted By: Golf Lab  026 - พัฒนาเกมส์สู่่อีกระดับด้วยแนวคิดง่ายๆ EMAILblog_category: Mr.YeeDate: 2016-12-18

027 - กฏกอล์ฟกับความสุขของนักกอล์ฟ027 - กฏกอล์ฟกับความสุขของนักกอล์ฟ

คุณเสียเวลา เสียเงิน และทรัพยากรมากมาย ให้กับเกมส์กอล์ฟไปเพื่ออะไร ถ้าไม่ใช่เพื่อความสุข ส่วนที่เหลือในเกมส์กอล์ฟคุณต้องคิดเองว่าอะไรที่มันตอบโจทย์ของคุณ

No Comment| Read More (View ) Share 

Posted By: Golf Lab  027 - กฏกอล์ฟกับความสุขของนักกอล์ฟ EMAILblog_category: Mr.YeeDate: 2016-12-18

024 - เล่นพนันแค่ไหนพอ024 - เล่นพนันแค่ไหนพอ

เมื่อการพนันคือส่วนหนึ่งของเกมส์กอล์ฟ ที่สร้างความสนุกสนานตื่นเต้นเร้าใจ แต่การพนันที่มากเกินไปก็นำพาไปสู่หายนะได้ แล้วพนันกันสักเท่าไหร่ดี

No Comment| Read More (View ) Share 

Posted By: Golf Lab  024 - เล่นพนันแค่ไหนพอ EMAILblog_category: Mr.YeeDate: 2016-12-16

025 - ลูกกอล์ฟ ... เรื่องสำคัญที่ถูกละเลยมากที่สุด025 - ลูกกอล์ฟ ... เรื่องสำคัญที่ถูกละเลยมากที่สุด

ลูกกอล์ฟคือตัวแทนความพยายามทั้งหมดที่เราใส่ลงไปในเกมส์กอล์ฟของเรา ลูกกอล์ฟจึงมีสำคัญมาก แต่กลับถูกละเลยมากที่สุด

No Comment| Read More (View ) Share 

Posted By: Golf Lab  025 - ลูกกอล์ฟ ... เรื่องสำคัญที่ถูกละเลยมากที่สุด EMAILblog_category: Mr.YeeDate: 2016-12-16

023 - หาทางกลับบ้านด้วย New Ball Flght Law023 - หาทางกลับบ้านด้วย New Ball Flght Law

ความรู้และความเข้าใจในเรื่องพื้นฐานของวงสวิงอย่าง New Ball Flight Law  เป็นเรื่องที่นักกอล์ฟทุกคนควรมีติดตัวไว้ เพื่อใช้ช่วยเหลือตนเองในยามที่รู้สึกหลงทางกับวงสวิงที่เพี้ยนไป

No Comment| Read More (View ) Share 

Posted By: Golf Lab  023 - หาทางกลับบ้านด้วย New Ball Flght Law EMAILblog_category: Mr.YeeDate: 2016-12-14

022 - เข้าสนามไดร์ฟไปทำไม022 - เข้าสนามไดร์ฟไปทำไม

ใช้เวลาอยู่ในสนามไดร์ฟเพื่อซ้อมกอล์ฟก็ควรจะใช้เวลาและทรัพยากรที่เสียไปให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์ให้มากที่สุด

No Comment| Read More (View ) Share 

Posted By: Golf Lab  022 - เข้าสนามไดร์ฟไปทำไม EMAILblog_category: Mr.YeeDate: 2016-12-13

020 - divot คือประตูสู่ความลับ020 - divot คือประตูสู่ความลับ

ถ้าเข้าใจเรื่อง divot จะทำให้เรามีโอกาสเข้าถึงความลับของวงสวิงได้ เพราะ มันคือประตูที่เปิดสู่ความลับที่ซ่อนไว้นั่นเอง

 

No Comment| Read More (View ) Share 

Posted By: Golf Lab  020 - divot คือประตูสู่ความลับ EMAILblog_category: Mr.YeeDate: 2016-12-11

021 - ตียังไงให้มี divot021 - ตียังไงให้มี divot

หลังจากที่อธิบายเรือง divot ไปแล้ว มาดูกันว่าเอาความรู้ไปใช้งานได้อย่างไร

No Comment| Read More (View ) Share 

Posted By: Golf Lab  021 - ตียังไงให้มี divot EMAILblog_category: Mr.YeeDate: 2016-12-11

019 - ทำไมซ้อมในสนามไดร์ฟตีดีมาก แต่ตีจริงไม่ได้เรื่อง019 - ทำไมซ้อมในสนามไดร์ฟตีดีมาก แต่ตีจริงไม่ได้เรื่อง

คำถามที่เป็นข้อสงสัยของนักกอล์ฟทุกคน ที่สร้างความงุนงนต่อความคาดหวัง ที่บางครั้งการซ้อมอย่างหนักไม่ได้ส่งดีอย่างที่ต้องการ 

No Comment| Read More (View ) Share 

Posted By: Golf Lab  019 - ทำไมซ้อมในสนามไดร์ฟตีดีมาก แต่ตีจริงไม่ได้เรื่อง EMAILblog_category: Mr.YeeDate: 2016-12-09

018 - ความลับในวงสวิง018 - ความลับในวงสวิง

จากประโยคอมตะเบื้องหลังความสำเร็จของ Ben Hogan ที่ว่า "Secret is in the dirt." นำไปสู่การไขความลับความล้มเหลวของนักกอล์ฟสมัครเล่นในปัจจุบัน

 

No Comment| Read More (View ) Share 

Posted By: Golf Lab  018 - ความลับในวงสวิง EMAILblog_category: Mr.YeeDate: 2016-12-08

017 - ป้ายบอกระยะในสนามไดร์ฟ017 - ป้ายบอกระยะในสนามไดร์ฟ

ป้ายบอกระยะในสนามไดร์ฟมีประโยชน์อย่างไร คุณจะได้รู้ความจริงในวันนี้ 

No Comment| Read More (View ) Share 

Posted By: Golf Lab  017 - ป้ายบอกระยะในสนามไดร์ฟ EMAILblog_category: Mr.YeeDate: 2016-12-07

016 - เอาไม้กอล์ฟที่ไม่ผ่านการคัดตัวออกจากถุง016 - เอาไม้กอล์ฟที่ไม่ผ่านการคัดตัวออกจากถุง

ไม้กอล์ฟในถุงกอล์ฟของเรา ควรจะเป็นสมาชิกที่ไว้ใจว่าจะเป็นมิตรมากกว่าเป็นภาระ ดังนั้นไม้กอล์ฟทุกอันต้องผ่านคัดตัวกันก่อน

No Comment| Read More (View ) Share 

Posted By: Golf Lab  016 - เอาไม้กอล์ฟที่ไม่ผ่านการคัดตัวออกจากถุง EMAILblog_category: Mr.YeeDate: 2016-12-06

วางแผนจากหลุมกลับไปหาแท่นทีออฟวางแผนจากหลุมกลับไปหาแท่นทีออฟ

การมองปัญหาเดิมๆด้วยมุมมองใหม่ๆ  อาจจะทำให้เรามองเห็นทางออก วิธิการ หรือแผนการใหม่ที่เราไม่เคยคิดถึงมาก่อนก็เป็นได้

No Comment| Read More (View ) Share 

Posted By: Golf Lab  วางแผนจากหลุมกลับไปหาแท่นทีออฟ EMAILblog_category: Mr.YeeDate: 2016-12-05

ต่างเกมส์ต่างแผนการต่างเกมส์ต่างแผนการ

แต่ละเกมส์กติกาของกอล์ฟต้องการแผนการเล่นที่แตกต่างกัน ซึ่งต้องทักษะที่โดดเด่นต่างกัน การเลือกเกมส์เล่นให้เหมาะกับตัวเอง จะส่งเสริมผลการเล่นได้เป็นอย่างมาก

No Comment| Read More (View ) Share 

Posted By: Golf Lab  ต่างเกมส์ต่างแผนการ EMAILblog_category: Mr.YeeDate: 2016-12-04

อย่าเล่นกอล์ฟอย่างคนตาบอดอย่าเล่นกอล์ฟอย่างคนตาบอด

การตีกอล์ฟด้วยการเดา แต่กลับคาดหวังความแม่นยำ เป็นเรื่องตลกของการเล่นกอล์ฟของนักกอล์ฟส่วนใหญ่

No Comment| Read More (View ) Share 

Posted By: Golf Lab  อย่าเล่นกอล์ฟอย่างคนตาบอด EMAILblog_category: Mr.YeeDate: 2016-12-03

เอกลักษณ์ในวงสวิงเอกลักษณ์ในวงสวิง

วงสวิงของนักกอล์ฟแต่ละคนก็มีเอกลักษณ์เหมือนกับทักษะอื่นๆในชีวิตประจำวัน ซึ่งแต่ละคนทำไม่เหมือนกันและมีบุคลิกที่แตกต่างกัน

No Comment| Read More (View ) Share 

Posted By: Golf Lab  เอกลักษณ์ในวงสวิง EMAILblog_category: Mr.YeeDate: 2016-12-03

PAIN IN THE ASS TROPHYPAIN IN THE ASS TROPHY

มุมมองการแข่งขันกอล์ฟสมัครเล่นที่นักกอล์ฟอยากเข้าร่วมแข่งขันเพื่อเข้าชิงถ้วยรางวัล มันสนุกจริงหรือ

No Comment| Read More (View ) Share 

Posted By: Golf Lab  PAIN IN THE ASS TROPHY EMAILblog_category: Mr.YeeDate: 2016-12-01

โกงโกง

ความลับไม่มีในโลกเป็นเรื่องจริงอย่างยิ่งในสนามกอล์ฟเมืองไทย ไม่เชื่อลองดูครับ

No Comment| Read More (View ) Share 

Posted By: Golf Lab  โกง EMAILblog_category: Mr.YeeDate: 2016-11-30

เอาใจเขามาใส่ใจเรากับเกมส์กอล์ฟเอาใจเขามาใส่ใจเรากับเกมส์กอล์ฟ

ถ้านักกอล์ฟทุกคนรู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเรา สังคมกอล์ฟแลตัวนักกอล์ฟเองก็จะน่ารื่นรมย์ขึ้น

No Comment| Read More (View ) Share 

Posted By: Golf Lab  เอาใจเขามาใส่ใจเรากับเกมส์กอล์ฟ EMAILblog_category: Mr.YeeDate: 2016-11-29

ใช้งานแบบฟอร์มการออกรอบ 42+/- อย่างไรใช้งานแบบฟอร์มการออกรอบ 42+/- อย่างไร

แบบฟอร์มการออกรอบ 42+/- อาจจะดูไม่คุ้นเคย เดี๋ยวจะอธิบายการใช้งาน ผ่านตัวอย่างการบันทึกให้ดูกัน

No Comment| Read More (View ) Share 

Posted By: Golf Lab  ใช้งานแบบฟอร์มการออกรอบ 42+/- อย่างไร EMAILblog_category: Mr.YeeDate: 2016-11-27

ทำ 3 on 1 และ 3 sink 1ทำ 3 on 1 และ 3 sink 1

ทำ 3 on 1 และ 3 sink 1 เป็นวิธีการที่จะทำให้สกอร์ 42+/- ง่ายขึ้น เห็นเป็นรูปธรรมมากขึ้น 

No Comment| Read More (View ) Share 

Posted By: Golf Lab  ทำ 3 on 1 และ 3 sink 1 EMAILblog_category: Mr.YeeDate: 2016-11-25

สิ่งที่สำคัญที่สุดของเกมส์กอล์ฟสิ่งที่สำคัญที่สุดของเกมส์กอล์ฟ

เริ่มต้นด้วยการทำความเข้าใจกับสิ่งที่สำคัญที่สุดของเกมส์กอล์ฟ จะทำให้เราไม่หลงทาง

No Comment| Read More (View ) Share 

Posted By: Golf Lab  สิ่งที่สำคัญที่สุดของเกมส์กอล์ฟ EMAILblog_category: Mr.YeeDate: 2016-11-24

"แผน 3 ขอ 1""แผน 3 ขอ 1"

ตีกอล์ฟโดยมีแผนการที่ดี จะทำให้เราไม่หลงทาง และมีสติอยู่กับเกมส์อยู่จนครบ 18 หลุม จนบรรลุเป้าหมายเมื่อเกมส์จบ

No Comment| Read More (View ) Share 

Posted By: Golf Lab  "แผน 3 ขอ 1" EMAILblog_category: Mr.YeeDate: 2016-11-24

กฏ 80/20 กับเกมส์กอล์ฟกฏ 80/20 กับเกมส์กอล์ฟ

ลงแรง 20% เพื่อให้ได้ผล 80% เป็นกฏของธรรมชาติที่ใช้ได้กับทุกเรื่อง รวมทั้งเกมส์กอล์ฟ

No Comment| Read More (View ) Share 

Posted By: Golf Lab  กฏ 80/20 กับเกมส์กอล์ฟ EMAILblog_category: Mr.YeeDate: 2016-11-22
Hot Golf Gears
กริปพัตเรอร์มันส์ๆ จาก Loudmouthปลอกแขนกันแดด กัน UV ยี่ห้อ Aqua-XPerfect Putting Mat พรมพัตต์ 4 เมตรที่สุดของที่สุด...ที่ครอบเหล็กระดับ Premium ยี่ห้อKami Iron - Legend is here.Belly Putter
 


About This Blog

Tee Intact Golf Lab มีความรู้และความเชี่ยวชาญในด้านไม้กอล์ฟ สามารถช่วยท่านวิเคราะห์, เลือก, ปรับแต่ง และปรับเปลี่ยนไม้กอล์ฟให้เหมาะสมกับวงสวิงเฉพาะของนักกอล์ฟแต่ละท่าน โดยใช้เครื่องVector Launch Monitor, Swing Radar และกล้องวีดีโอเป็นเครื่องมือ ช่วยในการวิเคราะห์.

Valid XHTML 1.0 TransitionalValid CSS!Statistics
Today
60
Yesterday
131
This Month
2,727
Last Month
4,421
This Year
2,727
Last Year
57,593
 
154 Guests, 0 User